Ga naar hoofdinhoud

Ook Europees pakket aan coronamaatregelen bijna gereed

De ministers van Financiën van de eurozone zijn maatregelen overeengekomen waarmee de Europese economie dit jaar kan worden ondersteund goed voor ongeveer 180 miljard euro.  Het is een eerste pakket aan steunmaatregelen die lidstaten en bedrijven moet helpen om deze crisis te overleven. Het gaat om een pakket van nationale en Europese maatregelen. Ondernemersvereniging voor handel en logistiek Evofenedex vindt het een goede eerste stap om bedrijven in Europa te helpen.

Hieronder een selectie van maatregelen uit het pakket:

Flexibiliteit voor staatssteun

De Europese Commissie verruimt de regels voor staatssteun aan bedrijven die door de corona-epidemie in problemen komen. Hierdoor mogen lidstaten mogen veel meer doen om bedrijven, zelfstandigen en banken te helpen. Regeringen kunnen bijvoorbeeld de btw, sociale bijdragen en belastingen (vennootschapsbelasting) tijdelijk verlagen of later innen. Ook kunnen lidstaten loonsubsidies geven en zijn steunmaatregelen in toerisme en luchtvaart mogelijk.

Versoepeling Europees begrotingskader

De Europese Commissie maakt het mogelijk om Europese begrotingsregels te versoepelen. Lidstaten hoeven zich niet te houden aan het maximum van 3 procent voor het begrotingstekort en een staatsschuld van onder 60 procent.

Europese begrotingsmaatregelen

Er wordt 1 miljard euro uit de EU-begroting overgeheveld naar het Europees Investeringsfonds om banken te stimuleren liquiditeit te verschaffen aan bedrijven. Dit komt neer op 8 miljard euro aan goedkope leningen voor circa 100 duizend middelgrote bedrijven met financieringsproblemen.

Ook kan een beroep worden gedaan op het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering ter ondersteuning van ontslagen werknemers en zelfstandigen in het kader van de huidige en de toekomstige verordening. Hiervoor is dit jaar 179 miljoen euro beschikbaar.

Corona-investeringsinitiatief

Het Coronafonds van 37 miljard euro (8 miljard uit EU begroting en 29 miljard structurele financiering), opgebouwd uit slapende subsidies uit de EU-steunfondsen, wordt met 28 miljard euro opgehoogd. Via dat fonds kunnen lidstaten een flink deel van hun corona-uitgaven financieren. Dit zal leiden tot een daadwerkelijke verhoging van de investeringen voor 2020 en tot vervroegde inzet van de momenteel nog niet toegewezen 28 miljard euro die voor 2014-2020 nog moeten worden goedgekeurd vanuit Cohesiebeleid.

Daarnaast wil de Commissie het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds van de EU uitbreiden tot volksgezondheidscrises, zodat de zwaarst getroffen lidstaten hierop een beroep kunnen doen, bijvoorbeeld voor ziekenhuisvoorraden en vaccinontwikkeling. In 2020 is hiervoor tot 800 miljoen euro beschikbaar.

Coördinatie van ketens van essentiële goederen

Tot slot heeft de Europese Commissie de taak om ervoor te zorgen dat essentiële goederen, die nodig zijn om de gezondheidsrisico’s van de uitbraak te beperken, alle mensen in nood kunnen bereiken. Het is van cruciaal belang om binnen Europa samen te werken om de productie, de opslag, de beschikbaarheid en het rationele gebruik van medische beschermingsuitrusting en geneesmiddelen, op een open en transparante manier te garanderen, in plaats van dat lidstaten eenzijdige maatregelen nemen die het vrije verkeer van essentiële goederen beperken.

De Commissie neemt daartoe alle noodzakelijke maatregelen, onder meer door richtlijnen te verstrekken over adequate controlemechanismen bij grensovergangen, door een versnelde gezamenlijke aanbestedingsprocedure voor deze goederen te starten en door een aanbeveling uit te vaardigen over beschermingsuitrusting zonder CE-markering.

Maandag  vaardigde de Europese Commissie al een verordening uit die de uitvoer van de schaarse medische beschermingsmiddelen aan banden legt. In tijden van grote schaarste in de EU een belangrijke maatregel.

Het coronamaatregelenpakket maakt grotendeels gebruik van de al bestaande ruimte in de Europese begroting. Dit helpt de snelheid van het besluitvormingsproces, gezien de problemen ten aanzien van de nieuwe meerjarenbegroting. En snelheid is geboden. De Europese Raad beslist dinsdagavond over het pakket en daarna het Europees Parlement.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer