Ga naar hoofdinhoud

‘Cruciale rol mobiliteit moet verankerd in nieuw regeerakkoord’

Op 22 november a.s. worden er verkiezingen gehouden voor de Tweede kamer en een nieuw kabinet. De voorbereidingen zijn begonnen en de Mobiliteitsalliantie heeft wel een idee welke kant het op moet. “Mobiliteit moet betaalbaar blijven. Dat is nodig om Nederland bereikbaar te houden. Ook moet duurzame mobiliteit gestimuleerd worden om het draagvlak voor de duurzaamheidstransitie te vergroten”, aldus de Mobiliteitsalliantie, een samenwerking van 25 mobiliteitspartijen, die een gezamenlijke oproep aan de politiek doet. Zij vraagt daarin om de cruciale rol van mobiliteit te verankeren in de verkiezingsprogramma’s en het regeerakkoord. De Mobiliteitsalliantie doet daarbij concrete voorstellen die de betaalbaarheid van duurzame mobiliteit voor iedereen verbeteren.

De Mobiliteitsalliantie is een breed samenwerkingsverband van relevante partijen in de mobiliteit, waaronder de ANWB, de NS, de drie grote stadsvervoerders, Wandelnet, RAI Vereniging, Schiphol en de BOVAG. “Met onze kennis en ervaring willen we er gezamenlijk voor zorgen dat Nederlanders hun woning, onderwijs, werk, zorg, recreatie en andere voorzieningen goed kunnen blijven bereiken”, zegt Marga de Jager, CEO van de ANWB en voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. “Mobiliteit is dus geen doel op zich, maar draagt bij aan de economie en de mogelijkheid om mee te doen aan onze samenleving.”

Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen is de verwachting dat onder meer woningbouw, stikstof en de klimaatopgave centrale thema’s worden. Mobiliteit speelt bij al die thema’s een cruciale rol. De Jager: “We vragen politieke partijen om bij al deze centrale thema’s ook rekening te houden met het belang van mobiliteit en dit een plek te geven in hun verkiezingsprogramma en daarna in het regeerakkoord.”

Mix van maatregelen nodig

De Mobiliteitsalliantie stelt bij haar oproep een mix van maatregelen voor om de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren.

1. Groei faciliteren

Om de bevolkingsgroei en economische groei te faciliteren, blijft kwalitatief hoogwaardige infrastructuur nodig, die meegroeit met de vraag. Dat betekent voorbereidingen treffen voor infra-uitbreidingen in de toekomst, afmaken wat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is afgesproken en meer budget voor beheer en onderhoud.

2. Beter benutten

Bestaande infrastructuur kan beter worden benut. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van personen- en goederenhubs, een afsprakenkader voor Mobility as a Service (MaaS), de spreiding van reizigersstromen en een eerlijk systeem van betalen naar gebruik.

3. Meer nabijheid

Wanneer mensen dichter bij huis toegang krijgen tot voorzieningen, werk en recreatiegebieden, hoeven zij minder (ver) te reizen. Daarom moet nabijheid een integraal onderdeel worden van ruimtelijke ordeningsvraagstukken.

Stimuleren van verduurzaming

De komende jaren wordt de grote uitdaging om duurzame mobiliteit betaalbaar te houden. Daarom vraagt de Mobiliteitsalliantie het Rijk ook om te investeren in verduurzaming van mobiliteit. Bijvoorbeeld door het gebruik van nul-emissieauto’s te stimuleren. Maar ook via het faciliteren van multimodale oplossingen, waardoor onder meer forenzen (voor een deel van de reis) eerder kiezen voor het ov, lopen, of deel-scooters.

Tot nu toe werd slechts een klein gedeelte van de gelden uit het Klimaatfonds uitgetrokken voor de verduurzaming van mobiliteit, terwijl in het Klimaatakkoord is afgesproken dat mobiliteit 12 procent van de CO2-reductie realiseert. De Jager: “Ons streven is om van elke kilometer een betaalbare, duurzame kilometer te maken én om Nederland in die ambitie mee te krijgen. Daarvoor zijn miljarden euro’s extra nodig.”

Foto: Tweede Kamer

Transport en Logistiek Nederland (TLN), onderdeel van de Mobiliteitsalliantie, gaat nog wat verder en heeft een verkiezingsmanifest opgesteld. “Transport en Logistiek vormen een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie en samenleving. Het is onmisbaar voor het waarmaken van de maatschappelijke ambities en de logistieke ketens zijn cruciaal voor onze internationale concurrentiepositie. Om onze sector te verduurzamen en tegelijkertijd Nederland draaiende te houden hebben we de overheid hard nodig. Om bijvoorbeeld laadcapaciteit te realiseren voor ondernemers met Zero Emissie (ZE) trucks. Maar ook om genoeg geld vrij te maken voor beheer, onderhoud en aanleg van infrastructuur, en een éénduidige aanpak op ondermijnende criminaliteit te voeren. Er moet ruimte zijn voor logistiek ondernemerschap. En er moet fysiek ruimte zijn in Nederland voor distributie en Zero Emissie Hubs en in de digitale wereld moet ruim baan worden gemaakt voor de transitie naar een digitale vrachtbrief en een veilige manier van data delen”, aldus TLN. Het manifest roept politieke partijen op om te staan voor de logistieke sector. Deze standpunten kunnen de politieke partijen overnemen in hun partijprogramma en meenemen in hun politieke besluitvorming.

Eén reactie op “‘Cruciale rol mobiliteit moet verankerd in nieuw regeerakkoord’

  • G Timmerman

    Met 3 en 2 wel eens, met 1 niet. Groter is niet mooier, het grootst is niet meer het mooist. Stop met het denken in groei, ga denken in beheren. Beter goed dan groot.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer