Ga naar hoofdinhoud

“Kabinet haalt klimaatdoelen maar half”

Ondanks mooie woorden haalt het kabinet als het op deze voet verdergaat in 2020 maar de helft van de klimaatdoelstellingen. Natuur en Milieu concludeert maandag dat er sprake is van een ‘klimaatgat’.

Uitlaat truck emissiesDe milieuorganisatie maakt halverwege de rit van het kabinet de balans op. Volgens deze tussenbalans zijn veel meer inspanningen nodig, vooral op het gebied van verkeer, landbouw en energiebesparing in bestaande gebouwen. Als je je nu niet inzet, haalt je het niet in 2020, is de boodschap van Mirjam de Rijk, directeur. Zij heeft wel wat tips om meer energie te besparen, de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en meer wind- en zonne-energie te gebruiken. Een CO2-heffing op brandstof bijvoorbeeld, meer en beter openbaar vervoer en promoten van het gebruik van elektrische auto’s. “Als je het klimaatprobleem wilt aanpakken, moet je dit wel doen. En zelfs als al onze suggesties zouden worden uitgevoerd, haal je de doelen niet op het gebied van duurzame energie. Gewoon omdat je te laat bent begonnen.”
Het klimaatbeleid van het kabinet, Schoon en Zuinig, is erop gericht dat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen 30 procent is afgenomen, er 20 procent duurzame energie (wind- en zonne-energie) wordt gebruikt en er jaarlijks 2 procent energiebesparing wordt gerealiseerd. Trekker van het plan Schoon en Zuinig is milieuminister Jacqueline Cramer.
De Rijk noemt de procedures rond windmolens als voorbeeld van de stroperige overheidsaanpak. “Er worden nu wel vergunningen verleend voor windmolenparken, maar subsidies komen er pas vanaf april 2010. Wat heb je dan nu aan een vergunning. Zo werpen ze dus een mist op.” Vandaar dat ze het kabinet een 5 geeft als rapportcijfer.

Er zijn volgens Natuur en Milieu extra maatregelen nodig om de klimaatdoelen in 2020 te halen. Wat is het probleem en wat zou er aan kunnen worden gedaan? De bevindingen en suggesties van Natuur en Milieu op een rijtje.

– Volgens Natuur en Milieu pakt het kabinet nu en in de komende jaren de uitstoot van het broeikasgas CO2 te weinig aan. Er zou 14 megaton CO2 te weinig worden bespaard, vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van 4,2 miljoen auto’s. 30 procent minder broeikasgassen is volgens wetenschappers nodig om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden.
– De vervuiling door verkeer blijft ondanks maatregelen als kilometerheffing en een CO2-norm voor bestel- en personenauto’s hoger dan in 1990. ,,En dat terwijl voor verkeer nog slechts naar stabilisatie wordt gestreefd, niet eens naar 30 procent minder uitstoot zoals op andere terreinen”, aldus Natuur en Milieu.
– De energiebesparing schommelt al jaren rond 1 procent en op het gebied van duurzame energie is Nederland nu Europees gezien hekkensluiter.

Wat te doen?

– CO2-heffingen op brandstof en aardgas
– Niet alleen een strenge norm voor energiezuinige nieuwbouwhuizen, maar ook voor bestaande woningen
– In 2020 moeten er 500.000 elektrische auto’s rijden
– Meer inzetten op hoogwaardig openbaar vervoer
– Nog meer energiebesparing nodig in glastuinbouw
– Minder kunstmest gebruiken en op een minder milieubelastende wijze veevoer produceren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer