Minister geeft toe: investeringen in infrastructuur hoogst noodzakelijk • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Minister geeft toe: investeringen in infrastructuur hoogst noodzakelijk

Om toekomstige knelpunten in de infrastructuur te voorkomen en de groei te faciliteren is het van belang dat er investeringen gepleegd worden. Dit blijkt uit de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 (IMA-2021), die woensdag door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer gestuurd is, blijkt de noodzaak om de komende jaren te investeren in infrastructuur. Dit beeld sluit aan bij het eerdere pleidooi van de 18 partijen van de Logistieke Alliantie (LA), dat stelde dat er naast het slimmer benutten van infrastructuur ook daadwerkelijk extra investeringen nodig zijn. Voor de handel, de economie en de maatschappij is dit van groot belang. Anders staan we straks vaker in de file, is de capaciteit op het spoor onvoldoende en ondervindt de binnenvaart hinder van ontoereikende sluizen.

In de doorgerekende scenario’s concludeert IMA-2021 dat het goederenvervoer in tonnages bij alle modaliteiten zal groeien: over de weg met 5 procent tot 27 procent, per het spoor met 32 procent tot 55 procent en over de binnenvaart met 6 procent tot 20 procent tot 2040. Kijkend naar de toekomst vindt de LA het van belang dat overheid en bedrijfsleven vanuit gezamenlijkheid komen tot een aanbod voor Nederland om de voorziene economische groei te kunnen faciliteren waarmee de welvaart in Nederland behouden kan worden en klimaatdoelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

Door deze verwachte groei ontstaan er op verschillende plaatsen nieuwe knelpunten. Denk hierbij aan belemmeringen van de bevaarbaarheid op vaarwegen bij diverse sluizen en bij enkele bruggen. Ook bodemerosie en klimaatverandering (onder andere droogte en zeespiegelstijging) hebben hun effect op de bevaarbaarheid van de vaarwegen.

Op het spoor worden niet op alle trajecten voldoende goederenpaden geboden om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Dit geldt bijvoorbeeld op de route vanuit onder andere Rotterdam naar de grens voorbij Oldenzaal, maar ook voor aan- en afvoer richting de Amsterdamse haven.

De LA vraagt voor de korte termijn specifieke aandacht voor het beheer en onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Op dit moment is er veelal sprake van achterstallig onderhoud en zijn bruggen, viaducten etc. aan het einde van de levensduur. Om de goede concurrentiepositie van Nederland de komende jaren te behouden is het van belang dat een programmatische aanpak ontwikkeld wordt om deze achterstanden weg te werken. Daarnaast spannen partijen van de LA zich in om het aandeel van andere modaliteiten ten opzichte van het wegvervoer toe te laten nemen zodat er sprake is van een betere benutting van de capaciteit van de netwerken en verduurzaming van het goederenvervoer.

Tot slot spreekt de LA haar waardering uit voor het traject dat het ministerie van IenW de afgelopen maanden doorlopen heeft om ook input vanuit de markt mee te nemen. Zij roept ertoe op dat de partijen van de LA ook (wederom) bij de uitwerking van de IMA-2021 betrokken worden. Dit vooral ook aangezien de IMA uitgaat van staand beleid terwijl het noodzakelijk is om ook inzichten in toekomstige (inter)nationale en Europese ontwikkelingen mee te nemen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer