‘Rijksbegroting weginfrastuctuur stelt teleur’ • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

‘Rijksbegroting weginfrastuctuur stelt teleur’

Foto: Ministerie van Financiën

Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt het onderhoud van de infrastructuur naar voren te halen. Toch stelt de begroting voor de aanleg en onderhoud van weginfrastructuur teleur, stelt Transport en Logistiek Nederland. Het grootste deel van het budget dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar voren haalt is bestemd voor het spoor. TLN ziet liever dat er ook meer budget wordt vrijgemaakt om achterstallig onderhoud van bruggen en viaducten aan te pakken. Transportondernemers krijgen namelijk steeds vaker te maken met wegafsluitingen vanwege achterstallig onderhoud.

Daarnaast hamert TLN op extra investeringen in een aantal belangrijke transportroutes zoals A1, A12, A15, A58 en A67. Die zijn nodig om de positie van Nederland als toegangspoort van Europa veilig te stellen en bij te dragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland als handelsland. 

Foto: Ministerie van Financiën

Los van het benodigde extra budget voor infrastructuur, moet het kabinet het stikstofprobleem snel oplossen. Het is met deze begroting onduidelijk of de aangekondigde maatregelen op tijd de vereiste stikstofruimte opleveren. Die ruimte is hard nodig om te kunnen investeren in de bouw en weginfrastructuur. Als er te weinig stikstofruimte vrijkomt, staat economisch herstel in de weg. 

Evofenedex ziet dat er vertraging optreedt in de uitvoering van nieuwe infrastructurele projecten als gevolg van de stikstofproblemen. “Met goed gepland onderhoud onze bestaande infrastructuur op peil houden, heeft voor onze leden prioriteit. Maar dat laat onverlet dat er natuurlijk in onze infrastructuur vitale verbindingen ontbreken die wel nodig zijn. Wat ons betreft is het uitstel van die aanleg geen reden tot afstel. Het is daarbij wel zaak nu snel een duurzame oplossing te vinden voor het stikstofprobleem”, aldus directeur Van der Kuijl.  

Uit het bij de miljoenennota gepubliceerde MIRT projectenboek 2021 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt volgens Evofenedex dat de bouw van de verlengde A16 Rotterdam vertraging oploopt door de stikstofproblematiek. De ondernemersvereniging vindt dit zorgwekkend aangezien de nu al drukke A20 Hoek van Holland-Gouda meerdere malen in de file top 10 staat. De verlengde A16 moet die weg gaan ontlasten. De consequenties van de vertraging voor de openstelling en de gevolgen voor de financiën worden nog nader onderzocht door het ministerie.

Ook de verbreding van de A20 Nieuwekerk-knooppunt Gouwe loopt mogelijk vertraging op. Voor het uitwerken van de plannen waren in de aanbestedingsprocedure geen inschrijvingen van ingenieursdiensten. Er wordt opnieuw een aanbestedingsprocedure gestart. De realisatiefase is een jaar verschoven van 2024-2026 naar 2024-2027. Voor de uiteindelijke openingsdatum lijkt dit nog geen gevolgen te hebben, namelijk 2026- 2028. Gelukkig gaan andere projecten, zoals de A4 Burgerveen-N14, de A24 Blankenburgverbinding en de Rijnlandroute bij Leiden wel gestaag door.

In Brabant valt de vertraging van de verbreding A58 ten zuiden van Breda op. Met een vertraging van 3 tot 5 jaar wordt deze pas tussen 2025 en 2029 opgeleverd. Verderop op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven is de vertraging van de verbreding  ook 1 à 2 jaar en schuift de oplevering op naar tussen 2023 en 2026.

In Overijssel is de doortrekking van de N35 tussen Wierden en Nijverdal minstens 1 jaar vertraagd. Ook loopt de capaciteitsuitbreiding voor ligplaatsen van binnenvaartschepen op de IJssel vertraging op. De ligplaatsen moeten er komen om uitstoot te verminderen door schippers minder ver te laten varen naar een ligplaats en sneller veilig aan de walstroom te kunnen liggen.

Ook in het hart van Nederland blijkt dat de aanleg van cruciale wegen vertraging oploopt. Dit is verontrustend aangezien de Noordelijke Randweg Utrecht, A12/A27 en A28/A1 de draaicirkel zijn van ons land. De consequenties van de vertraging van de openstelling en de financiële gevolgen worden nog nader onderzocht door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

RAI Vereniging heeft het mobiliteitsbeleid van het kabinet onder de loep genomen en wil dat vergroening van het wagenpark meer aandacht krijgt. “Stimuleer de vergroening van het wagenpark door de aanschafsubsidie op volledig elektrische auto’s te verbreden met zuinige (plug-in) hybrides en/of tijdelijke verlaging van de btw. Geef ook zo snel mogelijkheid duidelijkheid over de aanschafsubsidie voor een nieuwe elektrische bestelauto of elektrische truck. Momenteel verkeert de transportbranche al geruime tijd in onzekerheid waardoor investeringen in nieuw materieel worden uitgesteld en de transitie naar zero emissie stadslogistiek vertraagt. En verder: bevorder emissiereductie wegvervoer door de drempel voor gebruik PHEV bestelbussen, trucks en Super EcoCombi’s te verlagen”, aldus RAI Vereniging.

Eén reactie op “‘Rijksbegroting weginfrastuctuur stelt teleur’

  • Michel Huizinga

    Goh had ook niet anders verwacht,ipv ministers die verstand van zaken hebben zijn het zakkenvullers die weinig tot niks bijgedragen hebben de afgelopen 8 jaar

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer