Milieuzones en zero-emissiezones worden deels samengevoegd • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Milieuzones en zero-emissiezones worden deels samengevoegd

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft de huidige regelgeving voor milieuzones bekeken en ook onderzocht of en waar er overlap is met de aangekondigde zero-emissiezones. Als het gaat om zero-emissiezones is er nog verduidelijking mogelijk. Daarbij moet er zeker gekeken worden naar de handhaving op koelmotoren. Milieuzones en zero-emissiezones zullen deels worden samengevoegd, schrijft staatssecretaris Heijnen aan de Tweede Kamer.

De regelgeving voor milieuzones werd in 2020 geharmoniseerd en er is toen afgesproken dat dit in 2022 zou worden gemonitord en geëvalueerd. Dat is inmiddels gebeurd. Uit een rapport van Royal HaskoningDHV blijkt dat gemeenten zelf gaan over de regelgeving van milieuzones. Door de harmonisatie is er meer duidelijkheid van regels en borden ontstaan. De regeldruk voor de weggebruiker is hierdoor door afgenomen. Er zijn ook verbeterpunten. Zo zou het systeem van ontheffingen op gemeentelijk niveau zowel inhoudelijk als procedureel eenduidiger kunnen. Er ontbreekt een overkoepelend beoordelingskader op basis waarvan ontheffingen worden toe- of afgewezen. Ook de procedures verschillen per gemeente. Hier wordt aan gewerkt met het opzetten van een centraal loket waar ondernemers op één plek ontheffingen voor meerdere gemeenten kunnen aanvragen.

Ook blijkt dat door het niet kunnen handhaven van buitenlandse voertuigen een gelijk speelveld ontbreekt. Dat is en blijft een lastig punt, schrijft de staatssecretaris.  Nederland is al jaren actief in overleg met buurlanden en de EU om dit te verbeteren.

Overlap

Het ministerie ziet ook dat de aangekondigde zero-emissiezones een overlap kunnen hebben met milieuzones. Er komt daarom een visie op stedelijke zonering voor mobiliteit aan, die in samenspraak met gemeenten en stakeholders wordt opgesteld en waarover de Kamer in het voorjaar van 2023 wordt geïnformeerd. Door de komst van zero-emissiezones vanaf 2025 ontstaat in sommige steden een conflict met bestaande milieuzones. De overheid is er door gemeenten op gewezen dat er een probleem ontstaat voor bestelauto’s. Deze vallen momenteel in vier steden onder de bestaande milieuzone en vanaf 2025 tevens onder het regime van de zero-emissiezone voor stadslogistiek. Uit overleg blijkt het nodig nodig om de milieuzone voor bestelauto’s op te heffen. In het voorjaar van  2023 moet duidelijk zijn hoe het samengaan van milieu- en zero-emissiezones te realiseren is.

Koelmotoren

In samenwerking met Topsector Logistiek heeft het ministerie laten onderzoeken in welke mate koeltransport geheel emissievrij kan zijn in zero-emissiezones. Het is namelijk van belang dat straks niet alleen de vrachtwagen emissievrij is, maar ook de koeltrailer die daarachter hangt. De staatssecretaris zegt samen met de transportsector te werken aan een plan van aanpak voor verduurzaming. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de handhaving van elektrisch koeltransport binnen zero emissie zones. Er is in elk geval meer inzicht nodig in de kwantificering en samenstelling van gebruikte koelmotoren (en voertuigen) in binnensteden en de gevolgen voor de luchtkwaliteit in straten. Handhaving is nu nog niet mogelijk. Daarvoor ontbreken de gegevens over de koelmotor. De onderzoekers adviseren gemeenten bedrijven te stimuleren te kiezen voor schone koelmotoren. Dit kan in de vorm van een RVV-ontheffing waarbij wordt aangetoond (en eventueel getoetst) dat een voertuig over elektrische koeling beschikt. Op termijn kan er voor worden gekozen om te starten met landelijke registratie van, in eerste instantie, de vol-elektrische koelingen en deze te koppelen aan voertuigkentekens. Daarmee kan een gemeente het privilege eenvoudiger toetsen – en een vervoerder eenvoudiger aanvragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer