VIDEO - Vrij baan voor trucks in Europa tijdens Corona-crisis • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

VIDEO – Vrij baan voor trucks in Europa tijdens Corona-crisis

De Europese Commissie heeft maandag richtlijnen voor EU lidstaten vrijgegeven om vrije grensovergangen voor trucks te garanderen, zodat er geen onnodig oponthoud is voor trucks met ‘essentiële goederen’. De richtlijnen gelden echter voor alle wegtransport.

De EC ziet graag dat lidstaten snel afstappen van al het overbodige papierwerk, inclusief de zeer schaarse gezondheidsformulieren voor chauffeurs. Gestructureerde controles aan grenzen creëeren volgens de EC allen maar oponthoud en files, zoals in Oost-Europa het geval was. Deze bottlenecks moeten verdwijnen met de creatie van ‘Green Lanes’ voor trucks. In onderstaande video schetst EC-voorzitter Ursula von der Leyen de visie van de Europese Commissie.

De procedures bij grensovergangen moeten worden geminimaliseerd en gestroomlijnd tot wat strikt noodzakelijk is. De controles en verificaties moeten worden uitgevoerd zonder dat chauffeurs hun voertuig hoeven te verlaten, en de chauffeurs zelf moeten slechts minimale controles ondergaan. Bestuurders van vrachtvoertuigen mogen niet worden gevraagd een ander document over te leggen dan hun identificatie en rijbewijs en indien nodig een brief van de werkgever. De elektronische indiening van documenten moet worden geaccepteerd.

Geen enkel vrachtvoertuig of bestuurder mag worden gediscrimineerd, ongeacht de herkomst en de bestemming, de nationaliteit van de bestuurder of het land van registratie van het voertuig.

In het licht van de huidige situatie wordt er bij de lidstaten ook op aangedrongen alle momenteel op hun grondgebied geldende beperkingen van de toegang tot de weg, zoals weekend- en nachtverboden en sectorale verbodsbepalingen, tijdelijk op te schorten.

De Commissie moedigt de lidstaten aan veilige doorgangscorridors in te stellen om particuliere bestuurders en hun passagiers, zoals gezondheidswerkers en transportmedewerkers, alsook EU-burgers die gerepatrieerd worden, ongeacht hun nationaliteit, in staat te stellen rechtstreeks en met voorrang door het land te rijden in elke noodzakelijke richting langs het TEN-T-netwerk. Dit moet gebeuren terwijl men strikt op de aangewezen route blijft en de nodige minimale rustpauzes neemt. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat zij ten minste één luchthaven hebben die functioneert voor repatriëring en internationale hulpvluchten.

Naar aanleiding van de videoconferentie tussen de EU-ministers van Transport op 18 maart heeft de Commissie een netwerk van nationale contactpunten en een platform opgezet om informatie te verstrekken over de nationale vervoersmaatregelen die de lidstaten naar aanleiding van het coronavirus hebben genomen. De nationale contactpunten moeten de doeltreffende werking van de Green Lanes bij grenzen ondersteunen. Buurlanden die niet tot de EU behoren, worden verzocht nauw met dit netwerk samen te werken om de goederenstroom in alle richtingen te waarborgen.

Om het vervoer in beweging te houden, beveelt de Commissie de lidstaten aan maatregelen te nemen om het vrije verkeer van alle werknemers in het internationale vervoer te waarborgen, ongeacht de vervoerswijze. Met name moet worden afgezien van regels zoals reisbeperkingen en verplichte quarantaine van chauffeurs die geen symptomen vertonen. Zo zouden de lidstaten bijvoorbeeld niet mogen eisen dat chauffeurs een doktersattest bij zich hebben om hun goede gezondheid te bewijzen. Om de veiligheid van de werknemers in het transport te waarborgen, zijn er ook betere hygiënische en operationele maatregelen nodig in luchthavens, havens, spoorwegstations en andere vervoersknooppunten over land. De nota van de Commissie van vandaag bevat een volledige lijst van aanbevelingen om bestuurders te beschermen tegen het coronavirus.

Internationaal erkende getuigschriften van vakbekwaamheid moeten als voldoende worden beschouwd om aan te tonen dat een werknemer actief is in het internationale vervoer. Bij gebrek aan dergelijke getuigschriften (niet alle internationale chauffeurs hebben er een) moet een door de werkgever ondertekende brief worden aanvaard.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer