Ga naar hoofdinhoud

Vos Logistics vindt weg omhoog

Logistiek dienstverlener Vos Logistics boekte in de eerste helft van 2010 betere operationele resultaten dan in de eerste helft van 2009. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. De postieve resultaten zijn te danken aan de aantrekkende vervoersvraag vanaf het tweede kwartaal 2010 en een structureel lager kostenniveau. Met name Cargo en Logistics Services laten vanaf het tweede kwartaal een duidelijk herstel zien. De toenemende vervoersvraag vertaalt zich nog niet in een herstel van de vrachttarieven.
Vos LogisticsDe positieve effecten van de’ turn-around’ die het huidige management eerder doorvoerde werkten het eerste halfjaar duidelijk door. Zo zijn door verhoging van de productiviteit en efficiencyverbeteringen significante kostenbesparingen gerealiseerd. Daarnaast is de kwaliteit van de operationele organisatie versterkt door de implementatie van een fraai geheten ‘operational excellence’ programma.
Om haar marktpositie in het internationaal vervoer te versterken heeft Vos Logistics in de eerste helft van 2010 aanvullende maatregelen aangekondigd die moeten leiden tot een jaarlijkse kostenbesparing van 6 miljoen euro.
Door een betere mix van de eigen capaciteit en capaciteit van subcontractors kan beter worden ingespeeld op de wensen van internationale verladers. De hiermee gemoeide aanpassing van de organisatie, waarbij 200 arbeidsplaatsen vervallen, verloopt volgens plan en zal in het eerste kwartaal van 2011 zijn afgerond.
In augustus 2010 heeft Vos Logistics de solvabiliteitspositie substantieel versterkt door een balansherstructurering. Hierdoor is het garantievermogen met circa 25 miljoen euro toegenomen en zullen de rentelasten afnemen.
Tevens zijn de lopende financieringsarrangementen aangepast en verlengd tot 31 december 2012 waarmee de verwachte liquiditeitsbehoeften zijn afgedekt.
“We zitten weer op de weg omhoog. Samen met de kostenbesparingen is met het vernieuwde financieringsarrangement en de herkapitalisatie een solide basis gecreëerd voor de toekomst’, zegt Ben Vos, CFO van Vos Logistics. “Onze financiële stakeholders onderstrepen hiermee hun vertrouwen in de ingezette koers van de onderneming.”
Vos Logistics verwacht te kunnen profiteren van de groei van het internationale transport. Het herstel in enkele sectoren, zoals automotive en consumentenproducten, zal zich in de tweede helft van dit jaar verder doorzetten. In andere sectoren, zoals de bouw, blijft het herstel uit en wordt een verdere terugval verwacht. Hoe snel het herstel zal gaan, is moeilijk te voorspellen. Maar met een slagvaardig ingerichte organisatie en een solide financiële basis verwacht Vos Logistics 2010 met een hogere omzet en beter operationeel resultaat af te sluiten dan 2009.
Frank Verhoeven, CEO van Vos Logistics, is positief over de toekomst. “Vos Logistics is de crisis relatief goed doorgekomen. Door de operationele organisatie flexibeler in te richten, kunnen  we beter inspelen op de sterk wisselende vraag naar met name internationaal transport. Ik ben blij dat we vanaf het tweede kwartaal een duidelijk herstel zien. Hoewel de vraag naar transport volatiel blijft, verwacht ik dat de vraag sneller zal toenemen  dan de capaciteit van de markt. Vos Logistics is goed gepositioneerd om hierop in te spelen. De toenemende schaarste in transportcapaciteit maar ook de toenemende focus op duurzaamheid zal vervoerders en verladers tot meer strategische samenwerkingsverbanden uitdagen. Wij zullen hier op inzetten, om ook op langere termijn voldoende capaciteit te borgen voor onze klanten.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer