Europese controle op voortgang wegennet • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Europese controle op voortgang wegennet

De Europese Rekenkamer verricht een controle van de EU-steun voor het wegennet dat lidstaten en regio’s met elkaar verbindt. De controleurs zullen onderzoeken of de maatregelen en financiering van de Europese Commissie ervoor zorgen dat de lidstaten op schema blijven wat betreft de tijdige voltooiing van het netwerk en de totstandbrenging van betere verbindingen voor burgers.

De controleurs publiceerden maandag een vooruitblik op de controle inzake wegen die Europese regio’s verbinden. Een vooruitblik op de controle verschaft informatie over een lopende controletaak. Dergelijke documenten zijn bedoeld als bron van informatie voor degenen die geïnteresseerd zijn in het gecontroleerde beleid of de gecontroleerde programma’s.

Wegvervoer is nog steeds de belangrijkste wijze van vervoer over land voor personen en goederen in de EU en dat zal waarschijnlijk in de nabije toekomst zo blijven, aldus de controleurs. Het aanleggen van wegen en het toegankelijker maken hiervan is ook belangrijk voor het stimuleren van de economische groei. In 2016 bood de vervoerssector werk aan meer dan 11 miljoen personen — meer dan 5 procent van de beroepsbevolking van de EU.

In de jaren 1990 begon de Commissie een trans-Europees vervoersnetwerk (TEN T) te ontwikkelen, inclusief wegeninfrastructuur. Zij streeft ernaar in 2030 de negen kerncorridors te hebben voltooid van ongeveer 40 000 km aan wegen van de Baltische staten tot de Atlantische Oceaan en van Scandinavië tot het Middellandse Zeegebied. Deze corridors zijn strategisch van het grootste belang om de beleidsdoelstellingen te behalen en bestrijken het grootste deel van het kernnetwerk. Daarnaast streeft zij ernaar dat het uitgebreide netwerk, dat ervoor zal zorgen dat alle regio’s in de EU toegankelijk en verbonden zijn, in 2050 gereed is.

De EU-financiering voor wegen bedraagt in de periode 2007 2020 ongeveer 82 miljard EUR, waarvan de helft is uitgegeven aan het kern- en het uitgebreide netwerk. De belangrijkste begunstigden van de financiering zijn Midden- en Oost-Europese lidstaten.

“EU-financiering heeft de afgelopen decennia geholpen om de vervoersverbindingen tussen lidstaten en regio’s te verbeteren, maar er bestaan nog steeds gaten, ontbrekende schakels en knelpunten in het wegennet”, aldus George Pufan, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “Er is een risico dat niet het hele EU-brede kernnetwerk op tijd af zal zijn.”

Als het netwerk van wegen tussen lidstaten en binnen de regio’s daarvan is voltooid, kan de reistijd voor personen en goederen afnemen en de capaciteit op betere wegen toenemen. Het EU-brede wegennet is echter nog steeds niet voltooid. Zo zijn er weinig oost-westverbindingen waarvan de lidstaten in Midden- en Oost-Europa gebruik kunnen maken en zijn deze lidstaten ook niet goed met elkaar verbonden.

De controleurs zullen onderzoeken of het EU-brede kernnetwerk op schema ligt en op tijd kan worden voltooid en of de Commissie ervoor zorgt dat:

  • er in nationale wegenplannen prioriteit wordt verleend aan de tijdige voltooiing van het kernnetwerk en het in goede staat houden hiervan;
  • EU-financiering voor wegen is gericht op haar prioriteit om het kernnetwerk te voltooien.

Zij zullen controles uitvoeren in Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Polen en Spanje.

Het controleverslag zal naar verwachting begin 2020 worden gepubliceerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer