Paar weken 50 km/u rijden over de Haringvlietbrug • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Paar weken 50 km/u rijden over de Haringvlietbrug

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt.

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om de snelheid op de Haringvlietbrug tot aan renovatie naar 50 km/u te verlagen en het verkeer op en rond de brug over één rijstrook te laten rijden. Eenmaal per week wordt de brug bij uitzondering gedraaid na inspectie. Wekelijkse inspecties en aandraaien van de klemmen volstaan niet meer. Zonder aanvullende maatregelen wordt de kans steeds groter dat er een klem of plaat loskomt van de brug. Dit levert een potentieel gevaar op, niet alleen voor de scheepvaart maar ook voor het wegverkeer. Om een veilig gebruik van de brug tot aan vervanging van de klep in 2023 te garanderen is daarom besloten tot deze maatregel.

Rijkswaterstaat bereidt de snelheidsverlaging op dit moment voor. Dit duurt naar verwachting twee tot drie weken. Tot die tijd blijft de brug intensief gemonitord waarmee de brug veilig gebruikt kan blijven worden. De verkeers- en mobiliteitsmaatregelen moeten worden uitgewerkt en de afstemming met gebruikers van de brug en brancheorganisaties vraagt tijd. Dit geldt ook voor het organiseren van de handhaving samen met de politie.

Rijkswaterstaat heeft berekend dat het afsluiten van één rijstrook op de Haringvlietbrug voor het wegverkeer leidt tot forse files op de A29 en op de A16 (uitwijkroute). Door een pakket aan mobiliteitsmaatregelen kan de hinder enigszins worden beperkt. Een deel van het verkeer wordt hierdoor een alternatief geboden of gaat buiten de spits  reizen. De extra reistijd rond de Haringvlietbrug tijdens een avondspits op een werkdag kan dan uitkomen op ongeveer 30 minuten.

Het rijdek van de brug bestaat uit aluminium platen die met klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd. Het gaat om 210 platen en 700 klemmen. De klemmen trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. De sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid verkeer, het gewicht van het (vracht)verkeer en de snelheid waarmee het verkeer over de brug rijdt. Er zijn nieuwe klemmen ontworpen en aangebracht die beter bestand zouden moeten zijn tegen de trillingen, maar deze leveren niet het gewenste resultaat.  

Rijkwaterstaat heeft naast een herontwerp van de klemmen ook een aantal andere opties onderzocht om de bevestiging van de klemmen te verbeteren of om op een andere manier de levensduur van de brug te verlengen. Er is onder andere gekeken naar vervanging van het aluminium rijdek door een houten rijdek en naar de aanleg van een tijdelijke vaste brug. Dit heeft geen kansrijke oplossingen opgeleverd die snel zijn te realiseren. Snelheid is wel belangrijk omdat het om een acuut probleem gaat en de brug naar verwachting pas over twee jaar voorzien is van een nieuwe klep. Bovendien kosten deze alternatieven fors meer dan de huidige maatregel. De kosten voor de snelheidsverlaging, exclusief mobiliteitsmaatregelen, worden geschat op circa 5 miljoen euro.

De trillingen in de klep van de brug zullen verminderen door het verlagen van de maximum snelheid op de brug. Of deze maatregel het lostrillen van de klemmen helemaal voorkomt is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat monitort het effect van de maatregel. Als de maatregel effectief blijkt te zijn, dan kan de brug mogelijk weer vaker bediend worden voor de hoge scheepvaart. Op dit moment is er voor hoge scheepvaart slechts een opening per week, direct volgend op een inspectie van de klemmen. Bij onvoldoende resultaat kunnen extra maatregelen nodig zijn.

Wil de maatregel effect hebben, dan is handhaving essentieel. Omdat de snelheid van 50 km/u per uur niet past bij het wegbeeld van een autosnelweg zullen automobilisten zich hier niet aan houden als er alleen borden staan. Mede op advies van de politie wordt de inrichting van de weg daarom aangepast door op en rond de brug per rijrichting van twee naar één rijstrook te gaan. 

Het beweegbare deel van de Haringvlietbrug is vanaf begin 2023 einde levensduur en kan dan niet meer veilig bediend worden voor de hoge scheepvaart. De voorbereiding om de klep van de Haringvlietbrug te vervangen is in volle gang. Volgens de huidige planning wordt de klep van de Haringvlietbrug medio 2023 vervangen en voorzien van nieuwe systemen voor de bediening, besturing en bewaking van de brug. De Haringvlietbrug zal tijdens de vervanging van de klep meerdere weken gestremd zijn voor het wegverkeer.

Het vaste deel van de brug en de A29 worden na 2025 gerenoveerd.

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze nu vernieuwd. Voor deze omvangrijke klus maken we zo veel mogelijk gebruik van slimme en duurzame technieken. Op die manier vernieuwen we de infrastructuur voor de komende generaties, en kunt u ook in de toekomst vlot, veilig en duurzaam van A naar B. De Haringvlietbrug is een van de bruggen die wordt aangepakt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer