EP bevestigt 'ambitieuze' CO2 emissiestandaard voor trucks • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

EP bevestigt ‘ambitieuze’ CO2 emissiestandaard voor trucks

Het Europees Parlement en de ministerraad hebben een overeenkomst bereikt over de eerste Europese standaard voor CO2-emissie van trucks. In 2030 moeten nieuwe vrachtwagens 30 procent minder CO2 uitstoten dan nu in 2019. De truckfabrikanten zijn teleurgesteld over het besluit.

De nieuwe wetgeving zal de emissiedoelstellingen van de lidstaten moeten helpen bevorderen, innovatie aanmoedigen, schone mobiliteitsoplossingen bevorderen, het concurrentievermogen van de EU-industrie versterken en de werkgelegenheid stimuleren, terwijl de brandstofkosten voor transportbedrijven worden verlaagd en een bijdrage wordt geleverd aan een betere luchtkwaliteit. Commissaris voor klimaat en energie, Miguel Arias Cañete: “Met de allereerste EU-emissienormen voor vrachtwagens voltooien we het wettelijke kader om de Europese doelstelling te bereiken dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 40 procent moet worden verminderd. Het Parlement en de Raad hebben een ambitieuze en evenwichtige overeenkomst bereikt. De nieuwe doelstellingen en prikkels zullen bijdragen tot de bestrijding van emissies, brandstofbesparing voor vervoerders en schonere lucht voor alle Europeanen. Voor de EU-industrie is dit een kans om innovatie om te zetten in emissievrije mobiliteit en haar leidende positie in schone voertuigen verder te versterken. “

Het aanpakken van de emissies van het wegvervoer is een belangrijke bouwsteen voor de inspanningen van de EU om haar doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 40 procent te verminderen tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 1990 te bereiken. De CO2-emissienormen voor vrachtwagens vervolmaken het EU-brede wetgevingskader om dit doel te bereiken. Ze maken deel uit van de bijdrage van de EU aan de bestrijding van de klimaatverandering in het kader van de Overeenkomst van Parijs en de prioriteit van de Commissie Juncker van een veerkrachtige energie-unie en een toekomstgericht klimaatveranderingsbeleid.

Na dit voorlopig politiek akkoord moet de tekst van de verordening formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Zodra de verordening in de komende maanden door beide medewetgevers is goedgekeurd, zal deze in het Publicatieblad van de Unie worden gepubliceerd en zal deze onmiddellijk in werking treden.

Fabrikantenkoepel ACEA is verontrust over de ambitieuze doelen voor CO2-reductie: -15 procent in  2025 en -30 procent in 2030. Het behalen van die doelen hangt namelijk niet alleen af van de fabrikanten, zo zegt ACEA secretaris-generaal Erik Jonnaert. “We kunnen de lidstaten nu alleen maar oproepen om hun inspanningen om de infrastructuur die nodig is voor het laden en tanken van de vrachtwagens met alternatieve brandstoffen uit te breiden. Die trucks moeten namelijk massaal worden verkocht om aan deze doelstellingen te voldoen.

De bezorgdheid van ACEA komt voort uit het momenteel vrijwel geheel ontbreken van dergelijke infrastructuur. Uit gegevens blijkt dat er momenteel geen openbare oplaad- of tankinfrastructuur is die geschikt is voor elektrische of waterstoftrucks. Zelfs in het geval van specifieke tankstations voor aardgas (CNG en LNG) blijft de beschikbaarheid erg laag en fragmentarisch in heel Europa.

De noodzaak voor de 28 nationale regeringen om een ​​EU-breed infrastructuuractieplan uit te voeren, is des te dringender in het licht van de verplichte verkoopquota voor emissieloze vrachtwagens die de EU-instellingen vanaf 2025 hebben ingevoerd. Erik Jonnaert: “De introductie van een benchmarksysteem voor vrachtwagenfabrikanten negeert volledig de vraagzijde. We kunnen niet verwachten dat vervoerders plotseling elektrische of andere, op alternatieve wijze aangedreven vrachtwagens gaan kopen als er geen businesscase voor hen is en het niet mogelijk is om de voertuigen eenvoudig langs alle belangrijke EU-snelwegen te laden. Beleidsmakers moeten ervoor zorgen dat de zero-emission trucks die fabrikanten moeten produceren, daadwerkelijk door onze klanten kunnen worden gekocht en gebruikt. “

Aangezien dit de eerste keer is dat de EU CO2-normen voor vrachtwagens vaststelt, is het uiterst zorgwekkend dat veel ondersteunende maatregelen die kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen (langere voertuigcombinaties zoals EMS, alternatieve brandstoffen, enz.) zijn uitgesteld tot ten minste 2025, aldus ACEA.

Eén reactie op “EP bevestigt ‘ambitieuze’ CO2 emissiestandaard voor trucks

  • Vanaf het moment dat de ijstijd langzaam ophield te bestaan is de opwarming al begonnen. Dat is niet stil te zetten met maatregelen, de aarde zit in een cyclus en daar moeten wij mee leren leven.
    Nuchter nadenken is voor velen te moeilijk achter anderen aanlopen zonder na te denken gaat velen beter af.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer