Ga naar hoofdinhoud

Wie verzint de beste logistieke oplossing voor de distributie van vaccins?

Photo by Thirdman on Pexels.com

De coronacrisis duurt voort. Strenge maatregelen in combinatie met verschillende innovatieve oplossingen zijn nodig. Zowel technologische als sociale innovatie, veelal geïntegreerd, dragen bij aan noodzakelijke en gewenst oplossingen. Zo wordt hard gewerkt aan vaccins, waarvan de eerste wellicht begin volgend jaar te verwachten zijn. Hoe krijgen we vaccins snel, zorgvuldig en verantwoord van ‘lab to life’? Er is een project met als hoofdprijs 10.000 euro opengesteld.

In Nederland is veel ervaring met vaccinatieprogramma’s. De organisatie van vaccinatieprogramma’s is gedeeltelijk centraal belegd, en gedeeltelijk decentraal. Sommige programma’s, zoals de griepvaccinatie, bereiken een schaal van enkele miljoenen gevaccineerden. Echter, de schaal waarop in een pandemie een vaccin moet worden verspreid beslaat heel Nederland, bij voorkeur ook een groot deel van de bevolking en moet in een zo kort mogelijke periode gebeuren. Tegelijkertijd is robuustheid van activiteiten en informatievoorziening tijdens het vaccinatieprogramma welhaast de allerhoogste prioriteit. Naast verspreiding is dus ook de appreciatie, acceptatie en nauwkeurigheid van de operatie van groot belang, maatschappelijk en economisch. Dit stelt de maatschappij bij een pandemie voor een grote logistieke en humanitaire uitdaging.

De Topsectoren Creatieve Industrie, Logistiek, ICT en LSH willen graag de Nederlandse technologische en sociale kennis- en innovatiecapaciteiten activeren voor dit cruciale vraagstuk. We leggen daarom deze kennis- en innovatie-uitdaging neer bij de Nederlandse kennisinstellingen.

De vraag

Ontwerp een integrale logistieke en creatieve oplossing voor een vaccinatieprogramma waarmee snel, zorgvuldig, verantwoord en nauwkeurig in potentie 95 procent van de bevolking in Nederland kan worden ingeënt.

Randvoorwaarden

  • Houd rekening met geldende coronamaatregelen en -regels ten aanzien van afstand, groepsgrootte en -diversiteit, looprichtingen, enzovoort. Houd ook rekening met verschillende appreciaties en acceptaties in onze bevolking.
  • Neem in acht dat de logistieke operatie en de sociale acceptatie ook vragen om informatietechnologische, gezondheid-gerelateerde en social- en servicedesign ingrepen; die gezamenlijk tot de integrale oplossing moeten leiden.
  • Sommige vaccins vragen een inenting, en sommige twee. Geef duidelijk aan voor welke optie je oplossing is ontworpen.
  • Houd rekening met de condities waaronder het vaccin vervoerd en opgeslagen dient te worden. In de meeste gevallen zal een vaccin diepgevroren vervoerd en opgeslagen dienen te worden voor een langere levensduur.
  • Ga ervan uit dat er uiteindelijk voldoende vaccins zullen zijn. Deze vaccins komen binnen op een centrale plek in Nederland. Het verdient aanbeveling om een of meerdere scenario’s te gebruiken voor de fasering van de beschikbaarheid en de acceptatie van het vaccin in de beantwoording van de uitdaging.
  • Het internationale vervoer van de vaccins is geen onderdeel van deze challenge.
  • Er is een korte termijninspanning aan de gang voor de vaccinatie tegen Covid-19. Dit proces staat onder grote druk, en succes is cruciaal voor onze maatschappij. Het is niet wenselijk om de overheidspartijen, zoals het RIVM, die hierbij betrokken zijn te raadplegen voor deze uitdaging.
  • De organisatie verwacht dat je kwantitatief aantoont dat je oplossing ook daadwerkelijk functioneert en de beloofde prestatie – 95 procent – haalt.

Waardering

De betrokken topsectoren zullen zich inspannen om de beste drie ontwerpvoorstellen in te brengen in de lange termijn planning voor pandemieën van de Nederlandse overheid. Daarnaast stellen de TKI’s ClickNL, Dinalog, ICT en LSH een bedrag beschikbaar van 10.000 euro voor de eerste prijs, en twee maal 5.000 euro voor twee tweede prijzen. Binnen de topsectoren zal aan deze uitdaging, de prijsuitreiking, en het aanbieden van de oplossingen via haar gebruikelijke mediakanalen ruimschoots aandacht worden besteed.

Indiening en beoordeling

Deze kennis- en innovatie-uitdaging kent twee stappen. In de eerste stap vraagt de organisatie naar de voorlopige aanpak en samenstelling van het kennisconsortium (we stellen hier geen eisen aan, zoals betrokkenheid van private partijen). Indieners kunnen deze interesse kenbaar maken via onderstaand invulformulier.

De indieningen voor 1 december 23:59 uur zullen worden beoordeeld op kansrijkheid en kennisbijdrage en inhoudelijke terugkoppeling ontvangen. De desbetreffende aanvragers zullen worden uitgenodigd om hun aanpak uit te werken en in te dienen. Mocht u na 1 december nog interesse hebben om deel te nemen, neem dan contact met ons op. De deadline voor de tweede indiening, in de vorm van een logistiek ontwerp met bijbehorende documentatie, is 31 januari 2021 om 23:59 uur via het emailadres projects@dinalog.nl

De kwaliteit van ingediende ontwerpen wordt door een onafhankelijke, ter zake deskundige, jury beoordeeld.

De beoordeling zal bekend worden gemaakt op 15 februari 2021 via de website van de TKI’s ClickNL, Dinalog, ICT en LSH.

Check om mee te doen de website van Dinalog.nl:

https://www.dinalog.nl/uitdaging-vaccinatielogistiek-wie-heeft-de-oplossing/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer