Ga naar hoofdinhoud

Redt Bosch de dieselmotor van ondergang?

Het gesjoemel met de emissie van dieselmotoren heeft het imago van de dieselmotor geen goed gedaan. In diverse landen neemt de verkoop van dieselmotoren af. Nieuwe motortechnologie van Bosch doet de NOx-uitstoot drastisch afnemen. Tijdens RDE-tests werd tien maal minder NOx-uitstoot gemeten dan de grenswaarde die vanaf 2020 geldig is. Volkmar Denner, CEO van Bosch, presenteerde het nieuws tijdens de jaarvergadering van Bosch. “Diesel heeft een toekomst. Emissies zijn binnenkort geen probleem meer.“

“Diesel heeft een toekomst. Vandaag willen wij voorgoed een halt toeroepen aan de discussies over het einde van diesel.” Met die woorden kondigde Dr. Volkmar Denner, CEO van Bosch, tijdens de jaarlijkse persconferentie over de financiële resultaten van Bosch een beslissende doorbraak in dieseltechnologie aan. De nieuwe ontwikkelingen van Bosch kunnen fabrikanten helpen om de uitstoot van stikstofoxide bij voertuigen zo drastisch te verminderen, dat ze nu al voldoen aan de toekomstige grenswaarden. De nieuwe voorgestelde Bosch-technologie blijft ook wat betreft de uitstoot in echte rijsituaties (RDE: Real Driving Emissions) onder de huidige en de vanaf 2020 geldende grenswaarden voor de uitstoot van stikstofoxide. De clou: de ontwikkelaars bij Bosch hebben de bestaande technologie verder verfijnd. Extra componenten die tot bijkomende kosten zouden leiden, zijn niet nodig. “We verleggen de grenzen van wat technisch mogelijk is. Met de nieuwste Bosch-technologie wordt diesel uitstootarm en blijft hij betaalbaar”, zei Denner. De CEO van Bosch eiste in dit verband om de impact van de CO2-uitstoot door het wegverkeer transparanter te maken. Daartoe moeten in de toekomst het verbruik en de CO2-uitstoot in reële omstandigheden op de weg gemeten worden.

Sinds 2017 eist de Europese wetgever dat nieuwe automodellen bij een RDE- conforme mix van rijden in de stad, op regionale wegen en op snelwegen maximum 168 milligram stikstofoxide per kilometer uitstoten. Vanaf 2020 mag dat nog maximaal 120 milligram zijn. De dieseltechnologie haalt nu al de recordwaarde van 13 milligram per kilometer bij wettelijk genormeerde RDE- ritten. Dat is slechts een tiende van de geldige grenswaarden vanaf 2020. Zelfs tijdens bijzonder uitdagende stadsritten, waarbij de testparameters veel hoger liggen dan de wettelijke eisen, bedragen de waarden van de testauto’s van Bosch gemiddeld slechts 40 milligram per kilometer. De ontwikkelaars bij Bosch zijn er de voorbije maanden in geslaagd de beslissende technologische doorbraak te realiseren. Een combinatie van geavanceerde injectietechnologie, een nieuw ontwikkeld luchtsysteem en een intelligent warmtebeheer maakt deze waarden mogelijk. De uitstoot van stikstofoxiden kan nu in alle rijsituaties onder de grenswaarde blijven – ongeacht of de chauffeur sterk versnelt of langzaam rijdt, of het buiten vriest dan wel zomers heet is en of de meting plaatsvindt op de snelweg dan wel in langzaam rijdend stadsverkeer. “De diesel zal zijn plaats in het stadsverkeer behouden, zowel voor handelaars als voor pendelaars”, benadrukte Denner.

Het bewijs voor deze innovatiesprong leverde Bosch tijdens een grootschalige test met tientallen journalisten uit binnen- en buitenland. Ze reden met testauto’s voorzien van mobiele meettoestellen in het technisch veeleisende stadsverkeer van Stuttgart. De resultaten zoals ‘ervaren’ door de journalisten en de gevolgde route vindt u hier. Omdat de aanpassingen voor de vermindering van stikstofoxide het verbruik niet wezenlijk veranderen, behoudt de diesel zijn CO2- en bijhorend verbruik- en klimaatvoordeel.

Maar ook met deze technologiesprong stopt de verdere ontwikkeling van de dieselmotor niet. Bosch wil de geboekte vooruitgang met artificiële intelligentie uitbreiden. Hierbij komt Bosch een stap dichter bij een belangrijk doel: een verbrandingsmotor die geen CO2 uitstoot. “We geloven nog steeds dat diesel een belangrijke rol in de aandrijvingsmix van de mobiliteit van de toekomst zal spelen. Tot de massamarkt van elektromobiliteit zich ten volle ontwikkeld heeft, blijven uiterst efficiënte verbrandingsmotoren noodzakelijk,” zei Denner. Zijn ambitieuze doelstelling voor de Bosch-ontwikkelaars luidt: nieuwe diesel- en benzinemotoren mogen niet langer fijnstof en stikstofoxiden uitstoten. Zelfs in de buurt van de Neckartor, een beruchte black spot van luchtvervuiling, in Stuttgart mag in de toekomst niet meer dan een microgram stikstofoxide per kubieke meter lucht aan verbrandingsmotoren te wijten zijn. Dat is nauwelijks een veertigste of 2,5 procent van de huidige uitstootgrens van de 40 microgram per kubieke meter.

Bosch wil meer transparantie en realiteitszin bij verbruik en CO2-uitstoot Denner eiste ook meer aandacht voor de verbruik-gerelateerde CO2-uitstoot. Het verbruik van voertuigen moet in de toekomst niet alleen in het laboratorium berekend worden, maar ook in reële rijomstandigheden in het verkeer. Dit creëert een vergelijkbare systematiek zoals bij de emissie. “Dit betekent meer transparantie voor de consument en meer aandacht voor klimaatbescherming”, zei Denner. Bovendien moet de CO2-analyse verder gaan dan de accu en de tank: “We hebben een transparant totaal CO2-resultaat van het wegverkeer nodig, dat niet alleen de directe emissie van voertuigen meet, maar ook de emissie van brandstof en elektriciteit in de totale resultaten meetelt”, aldus Denner. Voor bestuurders van elektrische voertuigen biedt een uitgebreide CO2- voetafdruk een realistischer beeld van het klimaateffect van elektrisch rijden. Het gebruik van niet-fossiele brandstoffen zou het CO2-resultaat van de verbrandingsmotoren verder kunnen verbeteren.

Denner, die in de Raad van Bestuur van Bosch ook verantwoordelijk is voor onderzoek en ontwikkeling, heeft de ‘productontwikkelingscode’ voorgesteld aan het grote publiek. In deze code formuleert het bedrijf de richtlijnen voor de ontwikkeling van de Bosch-producten: ten eerste is het inbouwen van functies die automatisch testcylci detecteren verboden. Ten tweede mogen Bosch- producten niet worden geoptimaliseerd voor testsituaties. Ten derde zijn de Bosch-producten ontworpen om het menselijk leven bij normaal dagelijks gebruik zo goed mogelijk te beschermen en om het milieu en de natuurlijke hulpbronnen op de best mogelijke manier te sparen. „Bovendien vormen de legale voorschriften en onze slogan ‘Technologie voor het leven’ de maatstaf voor onze acties. In geval van twijfel hebben de Bosch-waarden voorrang op de wensen van de klant, “ legt Denner uit. Sinds midden 2017 is Bosch in Europa bijvoorbeeld niet meer betrokken bij klantenprojecten voor benzinemotoren die geen partikelfilter hebben. Als onderdeel van het grootste opleidingsprogramma, in de meer dan 130-jarige geschiedenis van Bosch, zullen 70.000 medewerkers waaronder een meerderheid op het gebied van onderzoek en ontwikkeling tegen eind 2018 worden opgeleid in de nieuwe code.

Technische vragen en antwoorden over de nieuwe dieseltechnologie van Bosch

Wat kenmerkt de nieuwe dieseltechnologie in detail?

Twee invloeden waren tot nu toe van cruciaal belang voor de vermindering van NOx-emissie in dieselvoertuigen. De eerste is het rijgedrag van de bestuurder. Bosch heeft de technische oplossing gevonden in een uiterst responsief luchtsysteem van de motor. Hoe dynamischer de rijstijl, hoe dynamischer de recirculatie van de uitlaatgassen. Dit is onder meer mogelijk door turbo’s die sneller reageren dan vroeger. En met een combinatie van hoge en lagedruk- uitlaatgasrecirculatie wordt het luchtsysteem nog flexibeler. Zo kan de bestuurder sportief rijden, zonder dat de emissie sterk stijgt. Ook de temperatuur is van belang. Voor een optimale NOx-conversie moeten de uitlaatgassen meer dan 200 graden bedragen – een temperatuur die in stadsverkeer niet vaak bereikt wordt. Hier vertrouwt Bosch op een geavanceerd thermisch beheer van de dieselmotor. Bosch controleert nu actief de temperatuur van de uitlaatgassen: het uitlaatsysteem blijft zo warm dat het binnen een stabiel temperatuurbereik werkt en de uitstoot op een laag niveau blijft.

Wanneer is de technologie klaar voor productie?

De nieuwe dieselaandrijving van Bosch is gebaseerd op componenten die reeds op de markt verkrijgbaar zijn. De aandrijving is vanaf nu beschikbaar voor klanten en kan in serie geproduceerd worden.

Waarom zijn stadsritten veeleisender dan autoritten over de regionale wegen of snelwegen?

Voor een optimale NOx-conversie moeten de uitlaatgassen meer dan 200 graden bedragen – een temperatuur die bij stadsritten niet vaak bereikt wordt. Dat komt door de vele files of het stop-and-go-verkeer, waardoor het uitlaatsysteem afkoelt. Het nieuwe thermische beheersysteem van Bosch compenseert dit nadeel door actief de uitlaatgastemperatuur te regelen.

Heeft de temperatuurregeling in het uitlaatsysteem extra verwarming op basis van 48-Volt of vergelijkbare extra componenten nodig?

De nieuwe dieselaandrijving van Bosch is gebaseerd op componenten die al op de markt verkrijgbaar zijn en is niet afhankelijk van een extra elektrisch systeem van 48 Volt.

Wordt diesel aanzienlijk duurder door deze nieuwe Bosch-technologie?

De Bosch-dieseltechnologie is gebaseerd op bestaande en in serie geteste componenten. De beslissende doorbraak is gebaseerd op een nieuwe combinatie van bestaande voorzieningen. Extra hardwarecomponenten zijn niet nodig. De diesel wordt emissiearm en blijft desondanks betaalbaar.

Verliest de diesel door deze nieuwe technologie zijn verbruik- en klimaatvoordeel?

Nee, het vooropgestelde doel van de ontwikkelaars was de NOx-uitstoot te verminderen en het CO2-voordeel te behouden. De diesel behoudt dus zijn voordeel op het gebied van klimaatbescherming.

16 reacties op “Redt Bosch de dieselmotor van ondergang?

 • Peter

  Tja daar sta je dan met je inefficiënte elektro lobby auto die in de winter en bij lage temperaturen fors inleverd op actieradius en oplaadt met gewone stroom. Diesel moet gewoon op de slachtbank ten koste van en ten faveure van de groene milieumafia en uit artikel blijkt dat dieseltechnologie dus nog lang niet uitontwikkeld is!!

 • Wim

  Diesel krijgt mede door de rol van de media een slechte naam. En dat bepaalde steden geen ‘vervuilende’ diesels meer willen toelaten is ook een schijnvertoning. TIP: pak die scooters eerst eens aan, die zorgen bij elkaar voor meer vervuiling dan doe paar oude diesels. Daarnaast is elektrisch rijden als je het hele proces volgt van A tot Z niet milieuvriendelijk. Zeker als je bedenkt dat na 10 à 12 jaar je met er berg accu’ s opgescheept zit. Op de lange termijn heeft de fuel cell de toekomst en is zeer milieuvriendelijk (heeft nul uitstoot) een actieradius waar iedereen tevreden over kan zijn. Het hele rijden op elektriciteit is trouwens nog volop in ontwikkeling.
  Waterstof (fuel cell) heeft mijns inziens de voorkeur boven elektrisch rijden. En als de diesel sterk verbeterd, gaat dat voorlopig ook nog door … zolang er olie is ….

 • mallants

  Bosh heeft ons al eens bedrogen wie zegt dat dit NU ook weer niet het geval is ? Zij hebben het gefoefel mogelijk gemaakt misschien zijn zij nu alleen maar (weer ) een beetje slimmer geworden , al wat elektronisch is kan er mee geknoeid worden . Kijk naar de ADBLEU systemen software er tussen en het is opgelost . Dus elektronica van Bosh is zo’n beetje als het verhaal “de kleren van de keizer “

 • Eric van van Voorden

  Nog steeds gebruik van Fossiele brandstof > Wat betekend CO2 uitstoot = bijdrage aan opwarming aarde, dit kan geen optie zijn voor de toekomst, als we onze kinderen en kleinkinderen ook een leefbare wereld gunnen..

 • Hans Steffens

  Ik vraag mij af wat deze oplossing gaat kosten en wanneer het beschikbaar is voor de consument?

  Wat elektrisch rijden betreft indien we allemaal overgestapt zijn en er geen accijns van benzine/diesel/lpg meer binnen komt is dan de Electra aan de beurt want het moet toch uit de lengte of de breedte komen!!

  Hoe je het wend of keert we zijn en blijven nu en in de toekomst de melkkoe!!!

  Denk daar maar eens goed over na!!!

 • theo verkaik

  In bezit zijnde van een diesel buscamper van 1974 vraag ik (en waarschijnlijk meer)
  mensen) me natuurlijk af of de nieuwe techniek ook in mijn geval aangepast kan
  worden?Of is het dan regel dat de hele moter vervangen gaat worden?
  Zelfs kon er bij navraag geen katelisater op deze auto gemonteerd worden,dus een
  bang gevoel bekruipt me.

 • Arie de Kreij

  Nou ik zie het wel komen. Het klinkt te mooi om waar te zijn. En meestal is dat dan ook zo. Mogelijk heb ik het gemist maar heeft Viktor Mids een contract getekend bij Bosch? Maar, fossiele brandstof is het probleem niet, je diesel loopt ook op lijnolie of zonnebloemolie.
  Als het met bestaande componenten gaat zouden bestaande diesels dan ook……
  Spannende tijden!

 • hj

  MALLANTS: Je snapt het dus niet ! Bosch levert inspuit systemen en de auto fabrikanten schrijven zelf de software voor het motor management , dus de auto fabrikanten bepalen hoeveel ,hoe vaak , op welke momenten enz,enz er brandstof word ingespoten . dus de “sjoemel software ” word door de auto fabrikanten geschreven en niet door Bosch of andere leveranciers . Bosch toont nu dus aan dat met de door hen geleverde producten dus wel degelijk schone en zuinige Diesels gebouwd kunnen worden . Je beschuldigd AUDI toch ook niet van plofkraken omdat een hoop criminelen met AUDI rijden !!

 • Hans van Sleuwen

  “I have a dream !” Europees Parlement start ONAFHANKELIJK onderzoek naar betrouwbaarheid/ mogelijkheid van dit systeem. Bij bewezen positieve uitkomst snel aan de slag. Bestaande systemen verplicht en Europees breed laten bijstellen, te subsidiëren door de regeringen en te betalen uit de onmiddellijke miljardenwinsten voor het milieu, de werkgelegenheid enz. Nieuwe auto’s ? Verplichting EN controle op de aanwezigheid van de nieuwste technologie.

 • Karin

  Ik heb een LMC 2,5TD uit 1993. Die loopt als een tierelier 11,5km p liter .
  Wat zou het kosten om dmv die Bosch uitvinding mijn diesel schoon te krijgen?
  HJ schreef ”schoon EN zuinig”. Dat zou helemaal mooi zijn

 • Willem

  Zolang er nog gevlogen wordt op aardolie product Kerosine, zal m.i.z. bij de Raffinage o.a. Diesel en Benzine ook als bijproduct vrijkomen.
  Wat moet men hier dan mee ? Ik neem aan dat dit gebruikt moet worden zeker tot de Kernfusie gerealiseerd is.
  Kernenergie is ook een optie als men de moet heeft om een paar miljard te investeren om het afval te neutraliseren. ( misschien levert dat ook nog energie op )
  Dan kan er echt schone stroom komen dat normaal thuis en in de Industrie gebruikt kan worden en een verplaatsbare energie bron gemaakt kan worden in de vorm van Waterstof voor brandstof cellen in Auto’s e.d. zodat we geen gebruik meer hoeven te maken van giftige Accu’s waarvan de productie het Milieu meer belast dan men wil doen geloven.
  Google trouwens ook eens op “Brandstof uit CO2”.

 • Eric van Voorden

  Wordt wakker!! het Fossiele-brandstof tijdperk loopt ten einde , we kunnen niet langer roofbouw plegen op de aarde, dat is niet uit te leggen aan onze nabestaanden, Zeker niet nu nieuwe technologieën nu binnen economisch en functioneel bereik komen en over een paar jaar in alle opzichten de fossiele brandstof technologie voorbij-streven, vervelend voor Bosch, echter ik zou als ik hun was Energie steken in nieuwe verdien modellen.

  1. Hans Steffens

   Wat je schrijft is een loffelijk streven maar de werkelijkheid zie ik dagelijks uit mijn raam ouders die hun kinderen een betere en schonere wereld willen achterlaten staan voor mijn raam MET hun AUTO`S om hen naar school te brengen dus dat nalaten is een loos begrip 90% van hen woont binnen een straal van 200 meter van school maar dat is voor hun te ver lopen hoeveel denk je dat zij vervuilen met hun koude auto`s. Ik zou zeggen blijf verder dromen!!

 • Henk Schippers

  Door gebruik te maken van meer en hogere injectiedrukken gaan de verbrandingsprocessen steeds meer op vulkaanprocessen lijken zie salinas . even giftig maar waarbij de uitstoot niet langer meer zichtbaar is voor het oog maar wel binnen komt via de long en daar te samen met zware metalen en toegevoegde biocides voor nog meer zieke mensen gaan zorgen.

 • WEYNANTS FRANCOIS

  Interesante ontwikkeling voor de eerst twintig jaar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer