LMI-SBIC maakt spare parts keten transparant • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

LMI-SBIC maakt spare parts keten transparant

(JULI 2015) – Als de Koninklijke Landmacht intensiever gaat samenwerken met haar toeleveranciers, levert dit beide partijen voordeel op. Dat blijkt uit de eerste fase van het project Land Maintenance Initiative – Shared Business Intelligence Cell (LMI-SBIC). Dit is een innovatieproject gericht op de verbetering en herinrichting van de parts supply chain voor landgebonden systemen.

“Omdat de Landmacht het werk met minder financiële middelen moet doen, wordt gekeken waar kosten bespaard kunnen worden. Op onderhoud van landgebonden voertuigen en (wapen)systemen zijn besparingen mogelijk als op een andere manier wordt samengewerkt met de toeleveranciers”, zeggen Jürgen Donders en Ingrid Reijnen van Gordian Logistic Experts. Het adviesbureau, gespecialiseerd in servicelogistiek en spare parts management, is program developer voor het thema Service Logistiek van de Topsector Logistiek. Eén van de doelstellingen binnen dit programma is het realiseren van acht service logistics control towers tussen 2012 en 2020. De SBIC is er daar één van.

Gordian begeleidt het innovatieproject LMI-SBIC, dat in oktober 2014 is gestart en financieel wordt ondersteund door TKI Logistiek. De andere deelnemende partijen zijn de Koninklijke Landmacht, toeleveranciers DAF Trucks, Enersys, Van Halteren, Pon Logistics, Rheinmetall MAN Military Vehicles Nederland, Scania Nederland en Wiba Zevenaar. Ook de Nederlandse Defensie Academie en Universiteit Twente zijn bij het project betrokken.

Transparant

“Het Land Maintenance Initiative is in 2013 gestart om de samenwerking tussen de Landmacht en haar toeleveranciers te verbeteren. Met als doel een zo hoog mogelijke inzetbaarheid van de landsystemen tegen zo laag mogelijke exploitatiekosten”, vertelt Donders. “Wij zijn op dit initiatief ingesprongen met de SBIC om de supply chain voor onderdelen transparanter te maken.”

Hij ziet besparingsmogelijkheden in zowel de verticale als de horizontale ketens. “Dit laatste is uit concurrentieoverwegingen niet mogelijk”, zegt Donders. “Daarom richten we ons op optimalisatie van de onderdelenlogistiek in verticale ketens, tussen de Landmacht en één leverancier en diens toeleveranciers.”

Binnen het innovatieproject is een verdienmodel opgesteld, zodat intensiever samenwerken, bijvoorbeeld door voorraad te verschuiven, loont.
Binnen het innovatieproject is een verdienmodel opgesteld, zodat intensiever samenwerken, bijvoorbeeld door voorraad te verschuiven, loont.

In de praktijk betekent dit dat mogelijk ook de toeleveranciers voorraad gaan houden. “Nu heeft de Landmacht nog veel onderdelen zelf op voorraad. Door lange en onbetrouwbare leadtimes zijn voorraden onnodig hoog en dus kostbaar”, zegt Donders. “Leveranciers houden geen voorraad aan omdat ze geen zekerheid van afname hebben. Er was tot nu toe geen positieve businesscase. Met de inzet van de SBIC kan die wel geboden worden.”

Baselinestudie

Studenten hebben de afgelopen maanden een baselinestudie bij alle deelnemende toeleveranciers uitgevoerd om de huidige situatie in beeld te brengen. “Als overall verbeterpunt kwam naar voren dat een vraagvoorspelling en afnamegarantie van de Landmacht de leadtimes enorm kunnen verkorten”, vertelt Reijnen. “Die kunnen nu oplopen tot maanden of zelfs enkele jaren.”

“Of, in hoeverre en op welke wijze de Landmacht transparant kan zijn op het gebied van haar voorraden en afnameverwachtingen wordt zorgvuldig onderzocht”, zegt Reijnen. “Dit geldt overigens ook voor de toeleveranciers, ook die geven niet zomaar dergelijke gegevens vrij”. Het streven is om informatie bijeen te brengen bij een onafhankelijke netwerkcoördinator, die vervolgens de verbeteringsmogelijkheden kan identificeren en partijen met elkaar in contact brengt.

Verdienmodel

Gordian heeft in samenwerking met een econometriestudent een model ontwikkeld dat op basis van forecast- en levertijdinformatie de mogelijke besparingen doorrekent. “Hierbij zie je de voorraad uit kosten- en levertijdoogpunt zo dicht mogelijk naar het begin van de keten verschuiven”, zegt Donders. “Nu ligt nog veel aan het einde, bij de Landmacht.” Ook is een verdienmodel opgesteld voor zowel de Landmacht als de toeleveranciers. “Als een leverancier voorraad gaat houden voor de Landmacht, krijgt hij een hogere inkoopprijs voor zijn producten”, licht Donders toe. “Die dekt niet alleen het risico af, maar bevat ook een stukje extra marge, zodat voorraad houden voordeel oplevert. Ondanks deze hogere inkoopprijs is de Landmacht toch voordeliger uit dan wanneer het de onderdelen zelf in huis heeft.”

Neutrale partij

De coördinatie van de SBIC wordt – in ieder geval tijdens het project – beheerd door Gordian, dat als neutrale partij inzicht heeft in alle informatie. “Studenten van de Universiteit Twente hebben een initieel ontwerp gemaakt van een platform voor informatiedeling”, zegt Reijnen. “Daarbij is alle data goed beveiligd en wordt deze alleen gedeeld met partijen die deze mogen zien.”

Na de zomer start een eerste pilot, waarbij de supply chain tussen de Landmacht en één toeleverancier transparant wordt gemaakt om levertijden en voorraden te kunnen reduceren. “In een andere pilot wordt bekeken hoe het aanvullen van onderdelen die niet meer standaard geproduceerd worden, beter te managen is”, vertelt Reijnen.

Cultuuromslag

Naast voordelen als lagere kosten, een kortere levertijd en hogere beschikbaarheid van de onderdelen leidt data delen via het SBIC ook tot een betere samenwerking tussen de Landmacht en haar toeleveranciers. “Tot voor kort lag de focus op kwaliteit en de economisch meest voordelige aankopen”, zegt Donders. “Nu is een cultuuromslag gaande, waarbij wordt toegewerkt naar partnerschap. Dat biedt op de lange termijn meer voordeel dan alleen kijken naar de laagste aanschafprijs van een voertuig of wapensysteem.”

Hij geeft aan dat er bij het LMI-SBIC innovatieproject voor is gekozen niet alles vooraf volledig op papier uit te werken. In plaats daarvan wordt in pilots geëxperimenteerd. Donders: “Zo leer je van de praktijk. En omdat je met elkaar bezig bent, ontstaat vertrouwen en begrip voor elkaars situatie. Dat is nodig om een project waarbij je data gaat delen, te laten slagen.”

Netwerk

Nauwer samenwerken met toeleveranciers doet de Landmacht ook buiten de LMI-SBIC, onder andere met PON dat ook service en onderhoud aan de Amarok verzorgt (Foto: Ron van der Slik)
Nauwer samenwerken met toeleveranciers doet de Landmacht ook buiten de LMI-SBIC, onder andere met PON dat ook service en onderhoud aan de Amarok verzorgt (Foto: Ron van der Slik)

Voorbeelden van samenwerking tussen de Landmacht en haar toeleveranciers zijn er ook buiten het LMI-SBIC project. Zo levert PON niet alleen een speciale uitvoering van de VW Amarok aan de Landmacht, maar verzorgt het bedrijf ook service en onderhoud. “Ook met Scania en DAF heeft de Landmacht vergelijkbare overeenkomsten, maar in veel gevallen voert de Landmacht service en onderhoud zelf uit”, zegt Donders. “De Amarok wordt niet in oorlogsgebied ingezet, dus kunnen service en onderhoud prima worden uitbesteed. De focus van de SBIC verschuift dan nog verder richting het begin van de supply chain, in dit geval de toeleveranciers van PON.”

Voor de toekomst zien Donders en Reijnen nog een ander voordeel van de SBIC. “Doet zich tijdens een oefening of operationele inzet in binnen- of buitenland onverhoopt een pechgeval voor, dan kan de netwerkcoördinator een goede bijdrage leveren aan een vlotte oplossing van het probleem.”

Auteur: Sandra Waenink

Foto bovenaan: Koos Groenewold

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in TTM.nl magazine van juli/augustus 2015. Feiten, namen, omstandigheden en andere details waren correct ten tijde van deze eerste publicatie. De redactie beseft dat deze in de tussentijd veranderd kunnen zijn. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer