Planning is de bottleneck bij experiment platooning