Ga naar hoofdinhoud

Kostenstijging wegtransport dit jaar rond de vijf procent

De gerealiseerde kostenontwikkeling van 2019 ten opzichte van 2018 in het binnenlands wegvervoer varieert tussen de 4,0 procent en 5,6 procent. In het grensoverschrijdend wegvervoer ligt de kostenstijging tussen de 3,7 procent en 4,4 procent. De verwachte kostenontwikkeling voor 2020 ten opzichte van 2019 ligt tussen de 0,7 procent en 1,9 procent. Dat blijkt uit het rapport Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2019-2020 van onderzoeksbureau Panteia. Voor het eerst zijn nu ook de kosten voor verladers in het rapport meegenomen.

De loonkosten van het rijdend personeel zijn met gemiddeld 6,7 procent toegenomen. De brandstofkosten namen met gemiddeld 2,1 procent toe. De afschrijvingskosten stegen met 2,0 procent, de verzekeringskosten met 11,0 procent en de rentekosten daalden met 11,1 procent.

De 6,7 procent toename van de loonkosten voor het rijdend personeel is de totaalsom van de loonstijging, de extra 1/3 trede, wijzigingen in de sociale lasten, vermeerdering waarde vakantiedagen en het effect van de eenmalig uitkering van 750 euro. Voor het overig personeel is de loonkostenstijging 3,4 procent.

De loonkosten van het rijdend personeel stijgen naar verwachting met gemiddeld 1,4 procent. De geraamde loonkostenstijging voor het overig personeel is 3,0 procent. Dit verschil in loonkostenstijging wordt veroorzaakt doordat Panteia ervan uitgaat dat het rijdend personeel een eenmalige uitkering van 750 euro heeft ontvangen in het kader van de kwestie ‘waarde vakantiedag’. Panteia gaat ervanuit dat het overig personeel die uitkering niet heeft ontvangen. De brandstofkosten dalen met gemiddeld 2,1 procent. De afschrijvingskosten stijgen naar verwachting met 1,5 procent en de verzekeringskosten met 9,0 procent.

Op het moment dat dit rapport wordt uitgebracht is er nog geen nieuwe cao afgesloten. Dit betekent dat niet duidelijk is hoe hoog de loonkostenontwikkeling voor het jaar 2020 zal worden. Voor de loonkostenontwikkeling voor 2020 is in de rapportage uitgegaan van de cijfers van het Centraal Planbureau (2,5 procent contractloonstijging marktsector plus 0,45 procent toename sociale lasten). De sociale lasten nemen in 2020 onder meer toe vanwege maatregelen voortvloeiende uit de aangenomen Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Omdat de werkelijke loonkostenstijging bij het beroepsgoederenvervoer kan afwijken van de geraamde ontwikkeling is tevens in de rapportage het effect hiervan aangegeven. Het effect van 1 procent hogere of lagere loonkostenmutatie op de totale kostenontwikkeling varieert tussen de 0,3 procent en 0,8 procent extra kostenstijging of kostendaling per deelsector.

De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt in 2020 blijft bestaan. Dit kan net als in 2019 mogelijk leiden tot een extra loonkostenstijging als gevolg van inhuur uitzendkrachten, hoger personeelsverloop, betaling van extra vergoedingen en inwerken van nieuw personeel. Deze extra kostenstijging is niet opgenomen in de reguliere kostenontwikkeling omdat het situationeel afhankelijk is of deze wel/niet van toepassing is. Tevens is de hoogte van deze extra kostenstijging wisselend.

Elisabeth Post, voorzitter TLN

Voor het eerst is er één onafhankelijk rapport, voor vervoerders én verladers. Onduidelijkheid over kostenontwikkelingen is nu voorbij. TLN en Evofenedex, opdrachtgevers voor het rapport, zijn daar blij mee. Voorheen zorgden twee rapporten voor onduidelijke situaties. “Dat is nu voorbij”, zegt TLN-voorzitter Elisabeth Post. “Als transporteurs en de handels- en productiebedrijven die goederen te vervoeren hebben dezelfde onafhankelijke informatie over kostenontwikkelingen gebruiken,​ scheelt dat een hoop tijd en gedoe. En dat leidt tot lagere transactiekosten voor beide partijen.”

Verladers en vervoerders ontvingen samen het rapport. ​V.l.n.r.: Thomas Reitsma (Evofenedex), Elmer de Bruin (TLN), Hans Kanters (Van den Bosch Transporten), Lennart Moerkerken (Agrifirm).​

Het rapport is uitgebreider dan zijn twee voorgangers. Dit jaar zijn ook de kostprijsontwikkelingen voor bestelauto’s en LZV’s meegenomen. Maar daarmee is het nog niet klaar: in 2020 wordt ook intermodaal vervoer per spoor toegevoegd aan het jaarlijks verschijnende rapport. En in 2021 komen ook de kostenontwikkelingen van elektrische voertuigen aan bod in het rapport. “Dit is heel goed nieuws”, zegt Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van Evofenedex. “Want de vrachtauto is zeker niet de enige manier om goederen van A naar B te krijgen. Handels-en productiebedrijven zoeken naar een optimale en duurzame logistiek waarbij alle modaliteiten worden benut. Met dit rapport komen we elk jaar dichter bij dat totaalplaatje.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer