HST en CAPE ontwikkelen Milieu Prestatie Indicator • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

HST en CAPE ontwikkelen Milieu Prestatie Indicator

Nu de belangstelling voor duurzaam transport groeit, krijgen steeds meer groene initiatieven vorm. Zo ontwikkelt HST samen met de CAPE Groep de Milieu Prestatie Indicator. Hiermee zien opdrachtgevers tijdens het online boeken meteen hoeveel CO2-uitstoot hun zending veroorzaakt. Door het tonen van concrete emissiecijfers voor elke transportvariant verwacht HST dat duurzaamheid ook gaat meetellen bij het plaatsen van transportopdrachten.

HST en Cape ontwikkelen Milieu Prestatie IndicatorHST uit Enschede is actief op alle terreinen van de logistiek: fijnmazige Beneluxdistributie, internationaal wegtransport, warehousing & VAL en zee- en luchtvrachtexpeditie (zie ook www.hst.nl). Voor de binnenlandse distributie maakt HST deel uit van samenwerkingsverband TransMission.
De Twentse logistiek dienstverlener is al zo’n 10 jaar bezig met duurzaam transport. “Nieuwe chauffeurs worden gescreend door een rijschool en krijgen dan begeleiding van een mentorchauffeur”, vertelt manager operations Henk Pieffers. “Ook brengen we per chauffeur het brandstofverbruik en rijgedrag in kaart om op basis van concrete cijfers bij te sturen.”
Daarnaast doet HST een proef met een LPG-dieselinstallatie en rijdt sinds kort voor Pilkington met een LZV. Ook werkt HST met ritplanningspakket Intertour om binnenlandse zendingen zo efficiënt mogelijk in te plannen.

Kostenbeheersing
Al deze initiatieven houden uiteraard nauw verband met kostenbeheersing. “Besparingen door een lager verbruik of het rijden van minder kilometers lopen parallel met een gunstig effect op het milieu”, stelt Pieffers. Van invloed op dit laatste is ook het boekingsgedrag van de verlader. “Als we meer speelruimte krijgen op het gebied van tijdvensters, afstand of zendinggrootte, zijn verdere besparingen mogelijk”, zegt Pieffers. “De klant bewerkstelligt zo een positief effect op het milieu en profiteert bovendien van een lager transporttarief.”

HST CO2 scenarios

CO2-emissie
Om opdrachtgevers te stimuleren een groenere transportvariant te kiezen, wil HST exact laten zien wat de CO2-emissie van elke zending is. “De vervoerssector heeft een aanzienlijk aandeel in de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen”, licht Pieffers toe. “Bovendien is CO2 inmiddels een bekend begrip.”
HST geeft de emissie niet achteraf op de vrachtbrief weer, maar vooraf, tijdens het online boeken. Pieffers: “Dan is het nog mogelijk de transportkeuze te beïnvloeden.” Dat is precies het doel van de Milieu Prestatie Indicator (MPI), die HST en de CAPE Groep vanaf deze maand gaan testen met AGI Van de Steeg (drukwerk) en bierbrouwer Grolsch.
Het ontwikkelen van de Milieu Prestatie Indicator gebeurt onder de vlag van innovatieprogramma Duurzame Logistiek, dat wordt begeleid door Connekt (zie ook www.duurzamelogistiek.nl). “Ons projectplan kwam eind 2007 als één van de 7 winnende ideeën uit de bus na een uitvraag van Connekt”, vertelt Willard Harbers, Projectmanager ICT bij HST. “Daarom wordt de ontwikkeling zowel inhoudelijk als financieel ondersteund door Duurzame Logistiek, op voorwaarde dat de kennis over de MPI ook beschikbaar komt voor andere transporteurs.” Dit laatste gebeurt na de pilot, naar verwachting begin 2010.

HST infoscherm

Milieu Prestatie Indicator
De Milieu Prestatie Indicator geeft informatie op drie niveaus: educatief, realtime en periodiek. “Educatief houdt in dat onze klanten via de portal onder meer kunnen nalezen hoe emissie ontstaat en hoe je een emissiewaarde moet interpreteren”, vertelt Harbers. Realtime berekent de MPI de CO2-uitstoot van orders die online via HST’s webportal worden ingevoerd.
Daarnaast genereert de MPI een managementrapportage waarin het boekingsgedrag en de bijbehorende CO2-emissie periodiek worden weergegeven. Ook kan de gebruiker in verschillende scenario’s simuleren hoe de CO2-uitstoot verminderd zou kunnen worden. Harbers: “Zo proberen we ook het management bij onze verladers bewust te maken van het boekingsgedrag, vaste patronen die daarin herkenbaar zijn en mogelijkheden om transport duurzamer in te kopen.”

Nieuwe webportal
Klanten boekten al langer orders via HST’s webportal, maar konden tot nu toe niet zien hoe een zending werd vervoerd en wat de CO2-emissie daarvan was. De techniek achter de bestaande portal schoot echter tekort om de MPI te integreren. Daarom ontwikkelde de CAPE Groep voor HST een nieuwe webportal. Deze is gerealiseerd met de software van Mendix, een modelgedreven software ontwikkelplatform (zie ook www.cape-groep.nl). HST beschikt nu over een geïntegreerde webportal voor online boeken, tracking&tracing van zendingen en voorraadbeheer.

Proeven met LPG bij HST“Binnen deze omgeving kan ook de emissieberekening worden uitgevoerd”, aldus Harbers. Hiervoor maken HST en CAPE gebruik van een aantal zelf ontwikkelde formules, waarbij de basisformule is: ‘Emrit= ritafstand (km) x verbruik (liters diesel/km) x constante’. De constante is de wetenschappelijk vastgestelde uitstoot: 1 liter diesel ≈ 2,64 kg CO2.
De ritafstand is afhankelijk van de wijze waarop HST de zending afhandelt: via het TransMission-netwerk of met eigen vervoer. Harbers: “We passen de MPI in eerste instantie in het binnenlandse vervoer toe omdat we daarbij werken met een aantal vaste scenario’s voor voorhalen, crossdocken en afleveren.” Tijdens het online boeken koppelt de software automatisch het juiste scenario met de daarbij behorende afstand aan de ingevoerde zending. “Het verbruik waar we mee rekenen is een gemiddelde”, vertelt Harbers. “Er wordt niet in detail rekening gehouden met zaken als type motor, rijstijl en bandenkeuze.”

Toekennen emissie
De MPI kent aan de ingevoerde zending een aandeel CO2-emissie binnen de rit toe. “Bij deze berekening maken we gebruik een aantal kennistabellen die we in de portal hebben vastgelegd”, legt Harbers uit. Voorbeelden hiervan zijn de beladingsgraad van de route voor op- en retourvracht, het gemiddelde brandstofverbruik tussen de depots, het aantal stops in de distributie per pluscode (zoals venstertijden) en de samenstelling van het wagenpark (per depot) dat wordt ingezet voor distributie.
Uit de berekening komt het emissiecijfer voor de zending, uitgedrukt in kg CO2. “Hierbij laten we ook zien wat dit cijfer in de praktijk betekent”, zegt Harbers. De MPI rekent de kg’s om naar liters CO2 en het aantal liter buitenlucht waarin deze hoeveelheid CO2 normaal gesproken voorkomt. Ook geeft de MPI aan in hoeveel feest- en luctballonnen dit aantal liter CO2 past.
Is er een milieuvriendelijker transportalternatief mogelijk, dan geeft de MPI ook daarvan de CO2-emissie weer. “Zo willen we verladers bewust maken van de uitstoot die met het transport van hun zendingen gepaard gaat en hen op basis van concrete cijfers de mogelijkheid geven een duurzame variant te kiezen”, besluiten Harbers en Pieffers.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer