Onderhoud truckbanden gaat digitaal • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Onderhoud truckbanden gaat digitaal

Profieldiepte en druk van de banden gaan na het meten direct de Cloud in

(NOVEMBER 2015) – Michelin lanceerde onlangs onder de naam Michelin Tire Care, de eerste digitale en connected services die op de markt worden aangeboden aan transportondernemers. Deze digitale tools gaan het leven van transporteurs, vooral bij bandenonderhoud, veel eenvoudiger maken.

Naast het vergemakkelijken van bandenonderhoud, wordt volgens Michelin door deze digitale hulpmiddelen de betrouwbaarheid van de transportactiviteiten vergroot, de veiligheid van het wagenpark én chauffeurs verbeterd en de exploitatiekosten verlaagd. Dat is nogal wat. De nieuwe digitale werkwijze van Michelin is erop gericht om alle informatie over de banden van een wagenpark op automatische, eenvoudige, snelle en effectieve wijze te verzamelen en weer op te roepen. Alle kennis wordt zodanig gestructureerd dat dit van directe invloed is op de bedrijfsvoering van het transportbedrijf. De informatie is digitaal toegankelijk via een smartphone, een pc of een pda. Voor Europa biedt Michelin drie verschillende oplossingen die passen bij de verschillende behoeften van gebruikers. Het gaat om TireLog, een eenvoudig en handig digitaal onderhoudsboekje op zakformaat, om iCheck, met preventieve bandendiagnostiek, en om iManage dat, bij ‘geconnecteerde’ banden, het onderhoud en de traceerbaarheid van elke individuele band combineert.

Onderhoudsboekje

Met de app TireLog kan een transporteur met een kleine vloot alles zelf configureren, maar ook vergelijken.
Met de app TireLog kan een transporteur met een kleine vloot alles zelf configureren, maar ook vergelijken.

In het kort omschreven is TireLog een gratis app voor smartphones (iOS en Android), waarmee transporteurs met kleine vloten (tot 20 voertuigen), de banden op een heel eenvoudige en efficiënte wijze kunnen volgen. Met deze app kan een transporteur alles zelf configureren. Gaat het om een truck of een trailer, hoeveel banden, type en merk banden, de druk, de profieldiepte, etc. Tirelog biedt vooral tijdswinst en een optimalisering van de onderhoudsplanning. Bovendien kan de transportondernemer verschillende bandenmerken in zijn vloot gaan vergelijken met elkaar op het gebied van prestaties en slijtage. TireLog kan in 11 talen worden gedownload via Google Play en via de AppStore.

Drie maal sneller

De toepassing iCheck maakt het mogelijk om de toestand van de vloot veel regelmatiger en drie maal zo snel te controleren. Ook kan een transporteur de werkzaamheden van zijn eigen onderhoudsdienst coördineren. Via dit systeem worden de bandenspanning, profieldiepte en algemene toestand van de banden gemonitord. Met deze nauwkeurige, snel vergaarde kennis over de toestand van de banden kunnen de uit te voeren werkzaamheden beter worden gecoördineerd. Goed beheer betekent immers vooruitkijken. Het risico van stilstand door bandenpech wordt geminimaliseerd. Herprofilering gebeurt op tijd, terwijl elke millimeter rubber volledig wordt benut zonder iets verloren te laten gaan. Dit alles voor lagere kilometerkosten en dus een hoger rendement van het transportbedrijf. Om gebruik te kunnen maken van de iCheck functionaliteiten, dienen transportondernemers zich op de website trucks.michelin.eu aan te melden via MyAccount. Zo kunnen ze toegang krijgen tot een testkit voor het uitvoeren van de inspecties. Ze krijgen dan ook toegang tot hun rapportages en ontvangen waarschuwingen met betrekking tot hun banden.

Levenscyclus gemonitord

Dit kleine RFID-chipje is onderdeel van elke truckband, waardoor deze individueel gevolgd kan worden.
Dit kleine RFID-chipje is onderdeel van elke truckband, waardoor deze individueel gevolgd kan worden.

Via iManage zijn de banden voorzien van een rfid-chip. Elke band kan, vanaf het begin tot het einde van een cyclus, individueel gevolgd worden. Dus vanaf opname in de voorraad, daarna montage en onderhoud tot de uiteindelijke demontage van de band. Alle data worden via een MyAccount gecentraliseerd op trucks.michelin.eu. De transportondernemer heeft vandaaruit toegang tot analyses en rapporten over zijn vloot. Dat vergemakkelijkt zijn besluitvorming. Hier krijgt hij gestructureerde informatie over de juiste bandenspanning, de slijtagegraad van het rubber, de algemene toestand van de banden en de beschikbaarheid van voorraden. Met deze informatie kan worden geanticipeerd op onderhoudswerkzaamheden zoals herprofilering van het loopvlak, loopvlakvernieuwing en het wisselen van banden.

Michelin maakt met deze tools en connected services de truckband tot onderdeel van het ‘IoT’-Internet of Things, en loopt daarmee technologisch mee met alle hedendaagse ontwikkelingen. De bandenkosten efficiënt monitoren en managen met behulp van digitale instrumenten moet leiden tot een belangrijke verbetering van de bedrijfsvoering. Door de toepassing van digitale oplossingen wordt de voor bandeninspecties benodigde tijd met een factor drie verkleind. Dankzij de traceerbaarheid van de banden weet de transporteur precies wat de toestand van de banden is en wat de behoeften zijn voor de komende tijd. Daar kan hij op anticiperen met zijn bestellingen en met stilstand van de voertuigen.

Auteur en foto’s: Paul Quaedvlieg

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in TTM.nl magazine van november 2015. Feiten, namen, omstandigheden en andere details waren correct ten tijde van deze eerste publicatie. De redactie beseft dat deze in de tussentijd veranderd kunnen zijn. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer