Oudere chauffeur kan vrijstelling Code 95 nog even rekken • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Oudere chauffeur kan vrijstelling Code 95 nog even rekken

(MEI 2015) – De vrijstelling van Code 95 voor chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 komt te vervallen. Ook zij zullen verplicht bijscholing moeten volgen. Op dit moment is er voor chauffeurs van die leeftijd nog één optie om (nog even) onder die eis uit te komen en dat is omwisseling van het rijbewijs. Dat dient wel voor 1 juni 2015 te gebeuren.

TTM2015_5_41_code95_vrijstelling_fotoOmwisselen van het rijbewijs dient administratief te zijn afgehandeld voor 1 juli van dit jaar. De geldigheidsduur van het omgewisselde rijbewijs is de zelfde als die van het rijbewijs dat men inlevert. Dus iemand wiens huidige CDE rijbewijs afloopt op bijvoorbeeld 26 juli 2019 krijgt een nieuw rijbewijs met Code 95 aantekening dat eveneens geldig is tot 26 juli 2019. Als hij besluit zijn rijbewijs nam 26 juli 2019 weer te verlengen moet hij voor dat nieuwe rijbewijs wel Code 95 verwerven.

Niet alle gemeenten goed op de hoogte
De kosten van het omwisselen zijn hetzelfde als het aanvragen van een nieuw rijbewijs en verschillen dus per gemeente. De meeste tarieven schommelen rond de 38 euro. Dat blijkt althans uit de ‘Atlas van de lokale lasten 2015’ van Coelo, het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden. Het maximumtarief dat gemeenten in 2015 mogen vragen voor een rijbewijs bedraagt 38,83 euro. In Vlieland is men met 29,60 euro het goedkoopst uit. Voor bijzondere rijbewijsaanvragen -zoals spoedaanvragen- kunnen gemeenten wel een hoger bedrag vragen. TTM.nl heeft bij wijze van steekproef bij een aantal gemeenten geïnformeerd naar de mogelijkheid van omwisseling van het CDE rijbewijs met vermelding van Code 95. Zonder aan een kort belrondje representatieve conclusies te willen verbinden, kan wel gesteld worden dat naar alle waarschijnlijkheid niet alle gemeenten goed op de hoogte zijn van deze regeling.

Achteraf nascholing registreren
TLN zegt het omwisselen van het rijbewijs niet de ‘koninklijke weg’ te vinden. De mogelijkheid om het rijbewijs om te wisselen strookt naar zeggen van TLN niet met de intentie van de Europese wetgever. Net als de vakbonden geeft TLN er de voorkeur aan dat ook oudere chauffeurs Code 95 halen. Daarvoor zijn door het CBR ook enkele faciliteiten in het leven geroepen. Zo kunnen chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 reeds gevolgde uren -als daar sprake van is- gratis laten registreren bij het CBR. De chauffeur die daar gebruik van maakt doet er verstandig aan om de Code 95 na 1 juni 2015 te laten bijschrijven op het rijbewijs. Vanaf die datum is de Code 95 vijf jaar geldig. Voor die datum wordt de geldigheid gelijkgesteld aan die van het rijbewijs. De deadline voor het afronden van de nascholing is voor het C rijbewijs ligt op 10 september 2016 en voor D rijbewijzen 10 september 2015.

Andere vrijstellingen blijven
Vrijstelling van Code 95 voor oudere chauffeurs was een specifiek Nederlandse aangelegenheid. TLN zegt niet te begrijpen waarom die vrijstelling moest worden geschrapt en is zeker niet blij met de korte termijn waarop dat moest worden geëffectueerd Overigens blijven de andere specifiek Nederlandse vrijstellingen voor Code 95 ongewijzigd. Een greep daaruit:

– Bestuurders die niet meer dan 12 uur rijtijd hebben per week en uitsluitend binnen Nederland rijden;
– Voertuigen die door bestuurders van tenminste 21 jaar binnen een straal van 50 km worden gebruikt voor het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen;
– Bestuurders van voertuigen die in de kleinhandel worden gebezigd voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel, zoals marktkooplieden;
– Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt als rijdende bibliotheek, rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende kantine, rijdende medische dienst, rijdende spaarbank, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdende tentoonstellingsruimte
– Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal;
– Bestuurders van voertuigen voor goederenvervoer die door land- tuin-, bosbouw en visserijbedrijven worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km van de gebruikelijke standplaats van het voertuig, met inbegrip van het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze straal is gelegen
– Bestuurders van voertuigen voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen.

Voortijdig verlengen veel gedaan
Tot 1 maart van dit jaar was het nog mogelijk het rijbewijs CDE voortijdig te verlengen. Men kreeg dan een nieuw rijbewijs CDE dat gedurende de hele looptijd van 5 jaar Code 95 had. Daar is op redelijke schaal gebruik van gemaakt: in januari en februari 2015 hebben bijna 7.000 personen in bezit van een CDE-rijbewijs en geboren vóór 1 juli 1955 een ‘Eigen Verklaring’ bij het CBR ingediend. Hiervan zijn bijna 5.000 aanvragen vroegtijdig ingediend. In bijna 60 procent van de gevallen verliep het huidige rijbewijs na 1 januari 2016.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in TTM.nl magazine van mei 2015. Feiten, namen, omstandigheden en andere details waren correct ten tijde van deze eerste publicatie. De redactie beseft dat deze in de tussentijd veranderd kunnen zijn. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer