Elke dag 1000 trucks van de weg in beoogde modal shift • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Elke dag 1000 trucks van de weg in beoogde modal shift

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) hebben met regio’s afspraken gemaakt om de bereikbaarheid van weg, water en spoor op veel plekken in Nederland te verbeteren. Een overzicht van alle afspraken die in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zijn gemaakt, is naar de Tweede Kamer gestuurd. Er is 40 miljoen euro gereserveerd voor een stimuleringsregeling voor een modal shift: er moeten elke dag 1000 trucks van de weg, naar spoor en/of binnenvaart.

Minister van Nieuwenhuizen wil het vervoer over water aantrekkelijker maken: bulk van de weg naar binnenvaart en/of spoor oftewel de modal shift. Dit is nodig om druk van het overbelaste wegennet te halen. Er komt een stimuleringsregeling van 40 miljoen euro voor vervoerders en verladers, bedoeld om initiatieven  te ondersteunen voor bundeling en verplaatsing van vracht van de weg naar de binnenvaart en het opzetten van frequente bargelijndiensten. Met deze regeling wordt een belangrijke stap gezet om dagelijks minstens 1000 vrachtwagens van de weg te halen. Daarnaast is besloten dat alle 500 resterende rijksligplaatsen voor de binnenvaart worden uitgerust met walstroomvoorzieningen. Walstroom is een schoon alternatief voor diesel en leidt tot minder geluidshinder. Ook de aanleg van kademuren wordt gestimuleerd met een regeling van 10 miljoen euro voor regionale initiatiefnemers.

Tevens moeten de tekorten aan vrachtwagenparkeerplaatsen op de goederencorridors Oost en Zuidoost verder worden teruggedrongen door het ondersteunen van aanleg van nieuwe locaties en uitbreiding van bestaande locaties langs de Nederlandse corridors met een bedrijfseconomisch optimaal niveau voor veiligheid en service, op basis van Europese normering. Aandachtspunt hierbij is de geografische spreiding van de truckparkings waardoor vraag en aanbod op zowel de Oost als de Zuidoost corridor in evenwicht wordt gebracht.

De ministers willen ook een Handhavingsplan uit laten werken en accorderen met daarin expliciet aandacht voor functies, taken en rollen van partijen zoals gemeenten, provincies, Inspectie Leefomgeving en Transport, ministerie JenV, Politie en Rijkswaterstaat. Op basis van het Handhavingsplan kunnen pilots gestart worden, voorzien van een financieringsvoorstel voor zowel aansturing als (gemeentelijke) uitvoering.

De komende jaren zal een aanzienlijk deel van het beschikbare budget moeten worden vrijgemaakt voor beheer en onderhoud, zodat wegen, vaarwegen en het spoor in goede conditie blijven. Ook is er sprake van forse kostenstijgingen op lopende projecten. Deze tegenvallers moeten worden opgevangen om te voorkomen dat projecten vertragen. Ondanks dat, wordt er dit jaar ook geïnvesteerd in projecten waarbij wonen, werken en bereikbaarheid in samenhang worden aangepakt.

Minister van Nieuwenhuizen: “Ik ben blij dat we met alle regio’s in het land betekenisvolle stappen hebben gezet om veel regionale knelpunten aan te pakken. Nederland moet goed bereikbaar blijven of het nou via de weg, het spoor of het water is”.

Wegen: A2

Minister Van Nieuwenhuizen heeft samen met de provincies Noord-Brabant, Gelderland en de gemeente ’s-Hertogenbosch afgesproken om de A2 tussen Vught en Deil definitief te verbreden. Dit betekent een investering van het Rijk van 830 miljoen euro. Voor de mobiliteitsmaatregelen stelt de provincie Noord-Brabant 32,5 miljoen euro ter beschikking. De provincie Gelderland spant zich in voor de realisatie van de zogeheten Brede Mobiliteitsaanpak en draagt maximaal 22,5 miljoen euro bij. Dit deel van de A2 krijgt in beide richtingen een extra rijkstrook. Over de Maas en Waal komen nieuwe bruggen. Knooppunt Deil, waar de A2 met de A15 de belangrijkste Nederlandse snelweg die van west naar oost loopt kruist, wordt gedeeltelijk vernieuwd. Vooruitlopend op dit grote wegenproject, werkt het Rijk met de regio een breed pakket aan mobiliteitsmaatregelen uit om de doorstroming op korte termijn te verbeteren. Met werkgevers kijkt de minister naar een betere spreiding van het woon-werkverkeer en daarnaast wil ze innovatieve mobiliteitsmaatregelen inzetten voor een vlottere afwikkeling van het verkeer.

N35

Er is overeenstemming met de provincie Overijssel om de N35 anders in te richten en verkeersveiliger te maken. Het gedeelte Wijthmen-Raalte krijgt ongelijkvloerse kruisingen, twee kruispunten tussen Raalte en Nijverdal worden verbeterd en er komt een rondweg bij Mariënheem. De N35 wordt hiermee een stuk verkeersveiliger. Het Rijk en de provincie Overijssel dragen ieder  100 miljoen euro bij zodat in totaal 200 miljoen euro beschikbaar is voor de realisatie. Een MIRT verkenning wordt opgestart.

A27

De minister wil ook de doorstroming op het tracé A27 Almere Haven en knooppunt Eemnes verbeteren. Ze start een verkenning naar de manier waarop het knelpunt het beste aangepakt kan worden.

A4-N14

Met de gemeente Rijswijk is overeenstemming bereikt over de aanleg van zowel een fiets- als ecoduct over de A4. Dit wordt betrokken bij de planvoorbereiding van het A4 Knooppunt Burgerveen-N14 & A4 Haaglanden-N14.

A50 en A28

Op de A50 tussen Nijmegen-Eindhoven hebben Rijk en regio een strategische agenda voor een mobiliteitsaanpak vastgesteld. Voor de uitvoering is 26 miljoen euro beschikbaar. Om de doorstroming van het verkeer op de A28 Amersfoort – Hoogeveen te verbeteren, heeft de minister met de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe financiële afspraken gemaakt over infrastructurele maatregelen. Het Rijk draagt hieraan 30 miljoen euro bij.

A15

Op basis van nieuwe inzichten blijken er bij de verbreding van de A15 Papendrecht – Gorinchem ingrijpendere maatregelen noodzakelijk te zijn aan bestaande kunstwerken en het wegdek dan eerder verondersteld. Daarom verhoogt het Rijk het budget met 375 miljoen euro.

6 reacties op “Elke dag 1000 trucks van de weg in beoogde modal shift

 • Schreurs Hj

  De lui in den haag sporen niet volgens mijn over de weg. De binnenvaart vervuild het water en spoor komen niet overal. En binnenvaart ook niet . Ze meer speciale vracht verkeer rijstroken maken alleen vrachtwagens mogen

 • Gerrit Langen

  van de weg ?? vervangen door Ostblpkkers zullen jullie bedoelen

 • Schoof R

  Vindt ik een super begin voor een schoner transport. Maar begin eerst eens die ‘Oostblokkers’ met hun materieel van de straten te weren!!

 • JvdSluis

  Ze weten in de haag niet dat basf van het water of gaat ivm te weinig water/regen in de rivieren maar naar meer spoor, zie de grootte 40 f tankcontainers op het spoor

 • Wout

  Cora van Nieuwenhuizen heeft toch al een hekel aan de Nederlandse transport sector en helpt deze om zeep.laat de Oostblokkers tot u komen met hun vak bekwaamheid.
  Wannee er weer een vergunning stelsel komt zo als het vroeger was zouden er veel minder files zijn,maar zie nu toch eens in deze Corona tijd staan er veel minder files dus wat is het probleem de transport sectoor?

 • Rick

  Wederom weer is kortzichtigheid ten top. De verkiezingen komen er weer aan en ja hoor we hebben weer een briljant plan. Laten we de vervoerssector is gaan aanpakken. Het zou handig zijn beste Mevr Nieuwenhuizen als u nu eerst is kijkt naar uw tot nu toe behaalde spoorprojecten wat deze briljante regering heeft behaald…het effect? Nog meer oostblokkers die voor goedkopere tarieven de rotzooi komen vervuilen hier. Niet vakbekwaam maar ach daar kijken we niet naar het brengt nu eenmaal geld op.
  Pak de bedrijven aan die hier misbruik van maken,daar zitten ook Nederlandse bedrijven bij. Recentelijk nog 1 die koninklijk is onderscheiden. Het wordt drukker in de Nederlandse kanalen door overbevaring op deze manier,en zeg nu zelf…moet een boot straks voor de deur kunnen lossen?
  De oplossing is simpel,laat de oostblokkers daar waar ze horen in hun eigen land en behouden we zelf eerlijke concurrentie. En vergeet niet dat bijna een gemiddeld gezin ook 2 auto’s voor de deur heeft en de gemiddelde forens zit ook alleen in de auto oftewel een grote belasting op het wegennet.
  Beste volksvertegenwoordigers doe die oogkleppen is af en laat dat egootje nu is thuis…gebruik je verstand.
  Als jullie nu al een commissie nodig hebben om een toeslagen affaire boven tafel te krijgen en iedereen wijst naar iedereen gaan jullie toch niet vertellen dat dit briljante plan zo goed bedacht is?
  Vergeet niet dat wij Nederlanders de rekening betalen voor die idioterie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer