V&W presenteert Basisnet gevaarlijke stoffen • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

V&W presenteert Basisnet gevaarlijke stoffen

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat presenteerde gisteren de ontwerpen voor de Basisnetten Water en Weg. Met een ‘basisnet’ wil het ministerie, in samenwerking met andere ministeries en partijen uit de branche, de best mogelijke voorwaarden scheppen voor een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen "GevaarlijkeHet doel van het Basisnet is het creëren van een “duurzaam evenwicht” tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, ruimtelijke ontwikkelingen en veiligheid. Het kabinet wil daarmee bereiken dat het vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk blijft. Het Basisnet moet de bereikbaarheid tussen de belangrijkste industriële locaties in Nederland en met het aangrenzende buitenland garanderen. Het kabinet wil daarnaast ook de ruimtelijke ontwikkeling rond infrastructuur op verantwoorde wijze laten plaatsvinden. Dan gaat het bijvoorbeeld om de nationale sleutelprojecten en de ruimtelijke kwaliteitsimpuls rond een aantal stationslocaties en spoortrajecten.

Het Basisnet betreft de hoofdinfrastructuur over water, weg en spoor en heeft alleen betrekking op bulkvervoer van stoffen die bij een ongeval een levensbedreigend effect kunnen hebben op ruime afstand van de infrastructuur.

De berekeningen voor het Basisnet Weg leveren in 2020 op een beperkt aantal plaatsen knelpunten en aandachtspunten op. Ook na 2020 is er nog groei voor het vervoer mogelijk. Dan neemt afhankelijk van de groei van het goederenvervoer het aantal knelpunten en aandachtspunten toe. Met alle gemeenten waar deze punten zijn gesignaleerd is overleg gevoerd. Voor een aantal wegen zijn veiligheidsmaatregelen mogelijk om de risico’s zover te verlagen, dat de knelpunten en aandachtspunten ter plekke worden opgelost. De meeste knelpunten liggen langs de A15 tussen Rotterdam en Gorinchem. Deze knelpunten hangen samen met het vervoer van LPG. Onderzocht zal worden of en onder welke voorwaarden het logistiek en economisch haalbaar is om deze LPG stroom vanuit Rotterdam via de binnenvaart naar een of meerdere distributiepunten stroomopwaarts te vervoeren. De uitkomsten van dit onderzoek zullen betrokken worden bij de vaststelling van de veiligheidszone. Langs wegen waarover veel brandbare vloeistoffen worden vervoerd, komen plasbrandaandachtsgebieden van 30 meter.

De categorie-indeling uit de NVGS bleek ook voor de weg niet goed toepasbaar. Gesteld zou kunnen worden dat alle wegen van het Basisnet vallen in categorie 2. Hoewel er tot ver na 2020 vrijwel overal voldoende ruimte is voor zowel het vervoer als voor de ruimtelijke ontwikkeling, is de groeiruimte minder groot dan bij het Basisnet Water.

Er zijn enkele oost-west en noord-zuid wegverbindingen die zowel voor het nationale als voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen van cruciaal belang zijn. Indien in de verre toekomst blijkt dat het vervoer op deze wegen toch verder groeit dan nu verwacht wordt en het risicoplafond van de gebruiksruimte ondanks alle door de vervoerders te nemen maatregelen overschreden dreigt te worden, zal het Rijk met betrokken gemeenten en vervoerders al het mogelijke doen om er voor te zorgen dat het vervoer over deze verbindingen mogelijk blijft, zonder de veiligheid geweld aan te doen. Deze benadering legt geen extra beperkingen op aan de bouwmogelijkheden van gemeenten binnen de huidige afspraken van het Basisnet Weg.

Lees meer over het Basisnet in onderstaand document

""  basisnetvervoergevaarlijkestoffen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer