Overheid gaat tachofraude keihard aanpakken • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Overheid gaat tachofraude keihard aanpakken

De maximale boetes voor tachograaffraude gaan nog voor het einde van het jaar omhoog van 4.400 euro naar ruim 10.000 euro. Inbeslagname van een gemanipuleerde tachograaf, afpakken van de chauffeurskaart en het stil laten zetten van een voertuig met lading na tachofraude zijn maatregelen die de overheid bestudeert. Dat laat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat weten in een brief aan de Tweede Kamer, in vervolg op een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport​ (ILT) uit februari.

De minister werkt momenteel aan wijziging van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer. Nog voor het einde van het jaar moet de boete meer dan twee keer zo hoog zijn.

“Een andere belangrijke stap is de Regeling tachografen, die per 15 juni 2019 van kracht is geworden. Deze regeling maakt het mogelijk de bevoegdheidspas van monteurs in te trekken of te schorsen wanneer er een overtreding geconstateerd wordt. Dit betekent dat deze monteurs hun beroep niet meer kunnen uitoefenen. Verder worden middels deze regeling de (fraudegevoelige) mobiele werkplaatsen uitgefaseerd. Per 1 januari 2025 vervalt de erkenning voor mobiele werkplaatsen, waarmee deze na 1 januari 2025 niet meer zijn toegestaan”, zo schrijft de minister.

De minister is heel direct in haar brief: “Sinds juni van dit jaar is het ook mogelijk om monteurs die betrokken zijn bij fraude beter aan te pakken, schrijft het ministerie. Nieuwe regels maken het mogelijk om de bevoegdheidspas van tachograafmonteurs in te trekken, als zij op fraude betrapt worden. Dit betekent dat die monteurs hun beroep niet meer mogen uitoefenen. Ook wil het ministerie een eind aan de mobiele werkplaatsen voor de montage van tachografen, omdat de kans op fraude bij die mobiele werkplaatsen groter is. Vanaf 1 januari 2025 zijn ze niet meer toegestaan.

Ik verken nog de juridische mogelijkheden om inbeslagname van een gemanipuleerde tachograaf mogelijk te maken. Daarnaast bekijkt de ILT of het wenselijk is haar bevoegdheid in te zetten om de bestuurderskaart van chauffeurs in te nemen bijvoorbeeld in geval van recidive.

Met het oog op effectievere handhaving wordt blijvend geïnvesteerd in training en uitrusting van inspecteurs. Zo worden er in ECR-verband regelmatig masterclasses georganiseerd voor Europese inspectiediensten. Deze trainingen vinden tweemaal per jaar plaats. Verder werkt de ILT voor de training van inspecteurs samen met verschillende onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld in de vorm van onderzoek naar de mogelijkheden om steeds geavanceerdere manipulatie te kunnen herkennen bij weginspecties.

Aanvullend op de bovengenoemde maatregelen zie ik enkele belangrijke kansen voor effectievere handhaving in zowel gecoördineerde samenwerking in de keten als in procesverstoring. Voor samenwerking in de keten wordt gedacht aan verzekerings- en leasemaatschappijen en fabrikanten van tachografen. In het kader hiervan heeft de ILT in Europees verband deelgenomen aan gesprekken met de twee grootste tachograaffabrikanten, VDO en Stoneridge. In deze gesprekken zijn de mogelijkheden van effectievere handhaving verkend.

Procesverstoring draait om verstorende acties die als doel hebben de activiteiten van manipulerende vervoerders te ontregelen. Een voorbeeld van een dergelijke actie is het voor een bepaalde tijd vastzetten van een voertuig met lading wanneer bij een inspectie tachograaffraude wordt geconstateerd. Ook kan er gedacht worden aan het openbaar maken van een lijst met (zware) overtreders. Het potentiële effect van dergelijke verstorende acties is groot, omdat het de samenwerking met manipulerende vervoerders voor opdrachtgevers minder aantrekkelijk maakt. Bovengenoemde voorbeelden worden op dit moment onderzocht op de (juridische) haalbaarheid.

Ook verken ik beleidsmatige en technische koppelkansen met andere wegvervoerdossiers, om zo de doeltreffendheid van controles te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het mogelijk koppelen van verkregen tachograafgegevens aan informatie over de positie van vrachtwagens (zoals informatie uit weeglussen). Verschillen tussen tachograafgegevens en overige informatiebronnen kunnen aanleiding vormen voor nader risicogericht onderzoek. Onderdeel van de verkenning vormen onder andere de technische en juridische haalbaarheid. Handhaving op tachograaffraude beperkt zich niet tot de gebruikers van gemanipuleerde apparatuur, maar omvat ook de dienstverleners die dergelijke apparatuur aanbieden. Ik acht het daarom van belang dat ook deze dienstverleners worden aangepakt. Middels de eerdergenoemde Regeling tachografen is het nu mogelijk de monteurs aan te pakken die betrokken zijn bij de installatie van gemanipuleerde tachografen.

Verder doet de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de ILT op dit moment strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke Nederlandse dienstverleners van een internationale criminele organisatie. In het onderzoek heeft de Officier van Justitie een maatregel opgelegd die ervoor zorgt dat het bedrijf alle apparatuur vervangt en opnieuw kalibreert. Ook loopt er een Belgisch strafrechtelijk onderzoek naar softwaremanipulatie. De IOD wisselt daarover informatie uit met de Belgische autoriteit.”

Branche-organisatie Transport en Logistiek Nederland laat weten de maatregelen toe te juichen, maar dat ze tegelijk hoopt dat de pakkans toeneemt.

2 reacties op “Overheid gaat tachofraude keihard aanpakken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer