Ga naar hoofdinhoud

Transportbedrijven kunnen zelf tachodata uploaden naar ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport werkt aan een upload-functionaliteit waarmee transportondernemers in de nabije toekomst tachograafbestanden beschikbaar kunnen stellen aan de ILT. Dat is een van de nieuwe tools die ILT aankondigt in haar jaarverslag over 2018.

De upload-functionaliteit maakt onderdeel uit van het programma ‘Slim en veilig goederenvervoer over de weg’. Met dit programma wil de ILT de fysieke en economische schade beperken en verkeersveiligheid vergroten die ontstaat door oneerlijke concurrentie en onveiligheid binnen het goederenvervoer over de weg. De focus ligt daarbij op overbelading in het goederenvervoer, oververmoeidheid door gebrek aan rust en onrechtmatige concurrentievoordelen (illegale cabotage, schijnconstructies, parkeeroverlast).

De ILT wil een deel van de inspectietaken die ze nog langs de kant van de weg uitvoert vanuit efficiencyoverwegingen automatiseren en vanuit kantoor uitvoeren. Dit gebeurt binnen het project ‘Ontwikkeling deskhandhaving’. De upload-functionaliteit waarmee transportbedrijven zelf tachodata naar de ILT kunnen sturen is daar een onderdeel van. Verder kwam eind 2018 een nieuwe analysetool beschikbaar waarmee de ILT tachograafbestanden kan analyseren en eventuele overtredingen kan vaststellen. In 2019 gaat ILT deskhandhaving verder ontwikkelen in samenwerking met belangenorganisaties en collega-handhavingsdiensten.

In 2018 is een operationele samenwerking gestart met de Landelijke Eenheid van de politie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW). Inzet is een gezamenlijke aanpak rond een transportknooppunt. Deze geografische aanpak is nieuw. De analysefase is cruciaal. Het begint met het opbouwen van een gedetailleerd beeld van de transportbewegingen en –ondernemingen rond het knooppunt. Pas als het beeld helder is, kan de ILT eventueel ingrijpen. Iedere betrokken handhavende partij doet dat dan weer wel vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Vanuit de ILT ligt de nadruk op schijnconstructies en tachograaffraude. De analysefase heeft de ILT uitgevoerd in de  2e helft van 2018, interventies vinden plaats in het 1e kwartaal van 2019.

In 2018 heeft de ILT een visie ontwikkeld op het ontdekken en terugdringen van overbelading. De ILT wil hiervoor kunnen beschikken over geautomatiseerde weeggegevens van vrachtwagens, weegbruggen, weeglussen in de weg (en in de toekomst ook gegevens van tolsystemen). Eind 2018 heeft de ILT een analyse uitgevoerd op gegevens van bestaande weeglussen in Nederland die door Rijkswaterstaat (RWS) waren geleverd. Met RWS vindt overleg plaats over het beschikbaar stellen van deze gegevens.

Via een strafrechtelijk onderzoek dat de ILT, de IOD en de politie samen met het functioneel parket uitvoerden, heeft de ILT de werkwijze bij manipulaties met tachografen geanalyseerd. De manipulaties nemen steeds geavanceerder vormen aan. Denk aan verandering van de elektronica van de tachograaf en verandering in de software. Het blijkt dat de wettelijke mogelijkheden zeer beperkt zijn om verkopers van gemanipuleerde tachografen en de installateurs die ze inbouwen aan te pakken. Sancties voor bedrijven die de manipulatie toepassen, staan in geen verhouding tot het economisch gewin dat met de manipulaties wordt verkregen. Verder heeft de ILT eind 2018 een project over tachograaffraude gestart waarin de ILT een andere aanpak wil uitwerken. Manipulaties in deze tachografen zijn namelijk vaak niet te ontdekken langs de kant van de weg en bij een periodiek onderzoek.

De ILT doet regelmatig inspecties naar rij- en rusttijden en het gebruik van de tachograaf voor de registratie daarvan. Gesjoemel met tachografen is geen administratief probleem, maar brengt de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van chauffeurs in gevaar. En daarmee ook de veiligheid van andere weggebruikers. Daarnaast is het concurrentievervalsend ten opzichte van transportbedrijven die zich wel aan deze veiligheidsregels houden. De ILT ziet dat manipulatie steeds geavanceerder plaatsvindt waardoor het ook steeds moeilijker is om overtredingen vast te stellen. In 2018 is daarom meer gefocust op de heterdaadsituaties. Inspecteurs zijn regelmatig getraind en in de markt wordt gezocht naar betere detectieapparatuur. Controles op het gebruik van de tachograaf vinden ook plaats in internationaal verband.

In 2018 begon ILT met de handhaving op cabinekamperen, het doorbrengen van de weekenden in de cabine van de vrachtwagen.  Het doorbrengen van de wekelijkse rust van 45 uur in het voertuig is wettelijk verboden. Op een overtreding staat een boete van 1.500 euro voor de werkgever. In 2018 voerde de ILT 589 controles uit waarbij 142 boeterapporten zijn opgemaakt.

Lees hier het complete jaarverslag over 2018 van ILT.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer