Ewals: ‘Spannen ons echt in om aan wet te voldoen’ • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Ewals: ‘Spannen ons echt in om aan wet te voldoen’

Ewals Cargo Care wijst het door FNV van haar geschetste beeld over misstanden in het autotransport af en gaat in de tegenaanval. In een lijvig epistel zet CEO Bram Ewals de visie en strategie van Ewals Cargo Care uiteen. Het bedrijf zeg aan alle relevante wet- en regelgeving te willen voldoen en zeker voorstander te zijn van een ‘level playing field’ in Europa.

We zetten hieronder de visie van Ewals integraal neer:

CEO Bram Ewals (foto Ewals Cargo Care)

“De transportbranche kampt al enige tijd met de geschetste problematiek. Ewals spant zich in om haar activiteiten te laten voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Naast de toepasselijke wetgeving en verschillende cao’s in binnen- en buitenland, krijgen alle onderdelen van het Europese mobiliteitspakket, rij- en rusttijden, cabotage, Mindestlohn, Loi Macron en aanverwante wetten in het kader van ons streven naar compliance, veel aandacht. Niet alleen voor eigen medewerkers maar ook voor subcontractors geldt opgenoemd beleid. Naast controles door de daartoe geëigende (overheids) instanties verplichten ook wij onze partners zich te conformeren aan de relevante wet- en regelgeving.

Voorafgaand aan het opstarten van een nieuwe activiteit is het verder gebruikelijk om de correctheid van de (beoogde) werkwijze te doen checken door (lokale) advocaten en instanties teneinde ook daarbij zorgvuldig te handelen.

In de afgelopen jaren is er ook regelmatig via reguliere controles van de verschillende externe controle- instanties gekeken naar de juistheid van onze activiteiten. Daarbij werden door de Belastingdiensten, ILT , VNB alsook lokale vakbonden geen (noemenswaardige) onregelmatigheden vastgesteld.

Graag merken we op dat het in de huidige markt moeilijk is chauffeurs aan te trekken en te behouden. Middels een 2-jaarlijkse internationaal medewerkers tevredenheidsonderzoek bij zowel kantoormedewerkers als onze chauffeurs proberen wij dit goed op te volgen. Het onderzoek laat overigens al jaren een constante, hoge score zien. Tot op de dag van vandaag werden daarbij nooit ‘rariteiten’ zoals door FNV en journalisten gememoreerd, vastgesteld.

Overtreden van de wet op juiste tewerkstelling

Vaak werken chauffeurs door verschillende landen heen binnen onze internationale netwerkorganisatie, en wordt niet structureel in een enkel land gewerkt. Mocht dat wél het geval zijn, dan wordt het daar toepasselijk recht (en arbeidsvoorwaarden) gevolgd. Zoals aangegeven is deze werkwijze vooraf getoetst bij (lokale) adviseurs alsook bij brancheorganisaties(s), en voldoen wij aan de Europese detacheringsrichtlijn en/of de verschillende nationale afgeleide regelgeving daarop.

Het niet betalen van het (lokaal) verplichte minimumloon

In de bezwaren wordt verwezen naar het minimum loon in onder andere Duitsland en Frankrijk en de gegevens op de verschillende attesten die wij met chauffeurs meegeven. Wij zijn bij de betreffende controlerende instanties geregistreerd en worden regelmatig gecontroleerd. Bij de wijze van het invullen van genoemde attesten hebben wij vooraf afstemming gehad met TLN en advocatuur teneinde daarin geen fouten te maken.

Een verklaring voor mogelijke verschillen zou kunnen worden gevonden in de uitleg van hetgeen tot het minimumloon dient te worden meegerekend. Ten behoeve van de ritten door de verschillende landen heen wordt rekening gehouden met een extra toelage bovenop het lokale loon in het land van de feitelijke werkgever. Verschillende toelages kunnen, afhankelijk van het werkgeversland, volgens de Europese –en/of lokale richtlijnen al dan niet (gedeeltelijk) worden meegerekend bij het minimum uurloon. Verschillende landen hanteren in hun onderscheidenlijke interpretatie van regelgeving binnen Europa dan ook verschillende criteria. Gelet op de complexiteit van de materie zouden we ons kunnen voorstellen dat bij navraag niet iedereen de relevante calculatiemethode kan reproduceren.

De infractieprocedures die de Europese Commissie bij het Europese Hof instelde tegen Duitsland en Frankrijk geven ook blijk van de behoefte aan het vergroten van duidelijkheid binnen de verschillende landen in Europa.

Het overtreden van rij -en rusttijden/ 45-uurs rust

De stelling dat wij onze chauffeurs systematisch zouden verplichten om de 45-uurs rust in de cabine te nemen wordt weersproken. In aanvulling op bestaande infrastructuur voor passende overnachtingen hebben wij zelf geïnvesteerd in extra faciliteiten die door chauffeurs kunnen worden gebruikt voor een goede lange- of kortere rust. Wij trachten te allen tijde de door ons ingezette chauffeurs, eigen en van door ons ingezette vervoerders, zo goed mogelijk te faciliteren om hun lange rust in veiligheid en met faciliteiten te kunnen nemen. Dit wordt ook door ons vergoed.

Zoals gesteld in onze eerste reactie worden wij regelmatig gecontroleerd en leggen wij ook verantwoording af aan de daartoe ingestelde (overheids-)instanties op basis van de door hun toegepaste interpretaties.

Implementatie Europees mobiliteitspakket

Tenslotte willen wij benadrukken alle inspanningen op het gebied van (Europees) beleid dat bijdraagt aan een level playing field te ondersteunen. Wij hopen dat het Mobility Package eenduidigheid zal geven over de interpretatie, toepassing en handhaving hiervan. In dat verband vinden wij het goed dat bepaalde problematiek in Europa vanuit verschillende hoeken aandacht krijgt.

Het feit dat er verschillende meningen en interpretaties bestaan is toe te wijzen aan het ontbreken van duidelijkheid in de wetgeving.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer