Europese Commissie gaat mee in Corona-maatregelen transportsector • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Europese Commissie gaat mee in Corona-maatregelen transportsector

De Europese Commissie heeft woensdag een pakket maatregelen goedgekeurd dat de vervoerssector aanzienlijk zal verlichten door praktische problemen op te lossen, de administratieve lasten af te schaffen en de flexibiliteit te vergroten. Dit pakket omvat maatregelen ter ondersteuning van de luchtvaart-, spoorweg-, zee-, binnenvaart- en wegtransportsector, waarbij ervoor wordt gezorgd dat geen enkele speler harder wordt getroffen dan een andere, aangezien de hele sector verder gaat dan de reisbeperkingen die tijdens de coronaviruspandemie zijn ingesteld. In de komende weken kunnen aanvullende voorstellen volgen.

Adina Vălean

Commissaris voor vervoer Adina Vălean zei hierover: “In de voorstellen van vandaag worden concrete manieren voorgesteld om de dagelijkse activiteiten in de vervoerssector, voor alle vervoerswijzen, te vergemakkelijken. Dit zou bedrijven in de sector ook in staat moeten stellen zich te concentreren op hun broodnodige herstel.”

De maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid hebben het voor sommige vervoersondernemers, particulieren en nationale overheden moeilijk gemaakt om bepaalde formaliteiten te vervullen die krachtens de EU-wetgeving vereist zijn, zoals het verlengen van vergunningen. Voor alle vervoerswijzen zal daarom een voorstel worden gedaan dat het mogelijk maakt de geldigheidsduur van bepaalde certificaten, vergunningen en andere vergunningen te verlengen. Bepaalde periodieke controles in het weg- en spoorvervoer, de binnenvaart en de maritieme beveiliging zullen ook tijdelijk worden uitgesteld.

Voor de luchtvaart heeft het verlichtingsvoorstel betrekking op grondafhandelingsdiensten – waarbij toestemming wordt verleend voor de verlenging van contracten om complexe aanbestedingen te vermijden, en waarbij concessies worden toegestaan om te voorkomen dat luchthavens worden geblokkeerd wanneer grondafhandelingsbedrijven failliet gaan. Het voorstel wijzigt ook de vergunningsregels voor luchtvaartmaatschappijen tijdelijk om de financiële problemen in verband met het coronavirus te verlichten.

Een voorstel tot wijziging van de verordening inzake havengelden zal de lidstaten en de havenautoriteiten de nodige flexibiliteit bieden om de haveninfrastructuurheffingen voor havengebruikers uit te stellen, te verlagen of op te heffen, indien zij dat wensen. Dit zal de scheepvaartmaatschappijen, met inbegrip van die welke de veerboten exploiteren, de broodnodige liquiditeit verschaffen.

Voor het spoor stelt de Commissie voor de termijn waarbinnen sommige lidstaten de EU-wetgeving inzake spoorwegveiligheid en -interoperabiliteit moeten omzetten, met drie maanden te verlengen. De vertraging zal ervoor zorgen dat de sector juridische duidelijkheid heeft en zijn tijd en middelen kan richten op het herstel van het coronavirus.

De Commissie heeft ook positief gereageerd op verzoeken van elf lidstaten om tijdelijke vrijstelling van de EU-regels inzake rij- en rusttijden die zij hebben ingevoerd. De vrijstelling zal bestuurders de flexibiliteit bieden die zij nodig hebben om goederen in Europa in beweging te houden, zelfs als zij bij de grensovergangen in de rij staan, en zal de toegang tot de rust- en sanitaire voorzieningen langs het netwerk beperken. Nog eens negen lidstaten hebben nu ook om een tijdelijke vrijstelling verzocht en zullen in de komende weken een positief besluit krijgen.

Andere voorstellen zullen volgen op het nu goedgekeurde pakket en zullen de vervoerssector extra verlichting bieden. Met alle maatregelen, van de maatregelen die de regeldruk verlichten tot de maatregelen die de kosten verlagen, wil de Commissie ervoor zorgen dat geen enkele marktspeler meer dan zijn deel van de door de pandemie veroorzaakte last moet dragen. De hele vervoerssector in de EU moet volgens de EC sterk uit de coronacrisis komen om de economie weer op gang te helpen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer