Ga naar hoofdinhoud

Binnenvaart duurder door hogere brandstofprijzen

Na vier jaren met kostendalingen in de binnenvaart, zullen de kosten van binnenvaartondernemingen het komende jaar weer stijgen. De belangrijkste oorzaak van deze kostenstijging is de hogere brandstofprijs. Het afgelopen jaar liet juist nog lagere kosten zien, ook dit ingegeven door vooral lage brandstofprijzen. Hierdoor is er ook een grote variëteit in de kostenontwikkeling te zien: de kosten van schepen met veel vaaruren worden sterker beïnvloed door brandstofprijzen. Deze conclusie volgt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart die recent zijn geactualiseerd door Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

Bij een gelijkblijvende inzetbaarheid van de schepen, varieert de kostendaling in 2016 tussen de –0,7 procent en –6,0 procent ten opzichte van 2015. In de zand- en grindvaart kon in het afgelopen jaar een kostendaling van –1,9 procent tot –3,8 procent waargenomen worden. De kostendaling is vooral het gevolg van de dalende brandstofprijzen. De achterliggende kostenstructuur bepaalt de mate van de kostendaling. De grootste daling in de kosten is te zien bij kapitaalintensieve schepen (jonge tankers, grote droge lading schepen) en de schepen die relatief veel vaaruren maken (continue-vaart), waarbij het aandeel van brandstofkosten in de totale exploitatiekosten groot is (bijvoorbeeld in de tankvaart en de duwvaart).

Daar waar kostencomponenten als rentelasten1 (–11,4 procent) en brandstofprijzen (–13,3 procent) daalden, stegen andere kostencomponenten beperkt. De toenemende bedrijvigheid in de binnenvaart zorgde er voor dat de reparatie- en onderhoudskosten met 2,0 procent stegen. Ook werd de factor arbeid duurder in 2016: deze kostencomponent steeg met 1,5 procent. De waarde van de schepen bleef gelijk, en bij een gelijkblijvende verzekeringspremie resulteerde dit in een stabilisatie van de verzekeringskosten.

In 2017 wordt een stijging verwacht van de exploitatiekosten: de kostenindex varieert tussen de +2,6 procent en +7,1 procent, afhankelijk van het type reis en schip. In de zand- en grindvaart wordt voor het komende jaar een kostenstijging verwacht variërend tussen de +3,1 procent en +5,1 procent. Schepen met veel vaaruren kennen de grootste stijging door het grote aandeel van brandstofkosten in de totale exploitatiekosten. Daar komt nog bij dat de arbeids- en onderhoudskosten zullen stijgen. Enkel de kapitaalkosten zullen dalen als gevolg van de opnieuw lagere rentes die verwacht worden (–3,6 procent). Wanneer de brandstofkosten buiten beschouwing worden gelaten, dan wordt een kostenontwikkeling verwacht van +0,9 procent tot +1,8 procent.

De werkelijke ontwikkeling van de gasolieprijs zal dus scherp gevolgd moeten worden. Op basis van de raming van het Centraal Planbureau (CPB) wordt in 2017 een daling van 14,8 procent verwacht ten opzichte van 2016. Echter, de component ‘brandstofkosten’ is behoorlijk onvoorspelbaar en is sterk afhankelijk van de omstandigheden die de wereldwijde oliemarkt bepalen. De huidige brandstofprijzen liggen zelfs al hoger dan het gemiddelde dat voor dit jaar voorzien wordt.

In het rapport “Kostenstructuur zand- en grindvaart 2016 en raming 2017” analyseert Panteia ook het kostenniveau van nieuwbouw-(beun)schepen in vergelijking tot bestaande schepen.

Voor 2016 en 2017 wordt geconstateerd dat nieuwbouwschepen nog altijd een hogere exploitatiekosten laten zien dan de bestaande schepen. In 2017 liggen de exploitatiekosten voor een nieuwbouwschip van 80 à 86 meter 5,8 procent hoger dan bestaande schepen2, bij een continue exploitatie van het nieuwbouwschip. Bij schepen van circa 70 meter liggen de exploitatiekosten circa 7,3 procent hoger. Bij Kempenaars (55 meter schepen) liggen de exploitatiekosten van nieuwbouwschepen maar liefst 38,3 procent hoger dan de bestaande schepen. Nieuwbouw in deze klasse lijkt dan ook niet direct opportuun uit kostenoogpunt.

 

Eén reactie op “Binnenvaart duurder door hogere brandstofprijzen

  • Gerard

    Goede zaak voor de werkgelegenheid.
    Namelijk als een bemanning van +/- 5 mensen 250 TEU kan vervoeren hadden ook de werkgelegenheid voor 250 mensen loondienstchauffeurs / eigen rijders kunnen zijn. Immers men is voor het laatste stuk toch ook afhankelijk van het wegtransport.
    Voor het milieu is het een ander verhaal dat is met 250 auto’s extra de klos door meer CO2 uitstoot enz. Eveneens moeten ze in Europees verband gaan regelen dat chauffeurs zelf mogen weten of ze liever ’s nachts of overdag gaan rijden, evenzo ook met de weekenden; dit alles komt de 24 uurs economie juist ten goede.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer