EU keurt Duitse PKW-tol goed • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

EU keurt Duitse PKW-tol goed

In de marge van de Raad Vervoer, die vrijdag in Brussel plaatsvond, heeft EU-commissaris voor Vervoer Violeta Bulc overleg gepleegd met de Duitse Bondsminister van Verkeer en Digitale infrastructuur Alexander Dobrindt. Die classificeert kritiek van de Nederlandse overheid als ‘gezeur’.

maut_tolNa jarenlange besprekingen hebben zij overeenstemming bereikt over een oplossing die een einde zal maken aan het juridisch geschil over de geplande invoering van een tol voor personenauto’s in Duitsland. Deze overeenkomst eerbiedigt het grondrecht van de Europese burgers om niet te worden gediscrimineerd op grond van hun nationaliteit, waarborgt een correcte financiering van de infrastructuur en stimuleert de overgang naar koolstofarme mobiliteit.

Commissaris voor Vervoer Violeta Bulc: “Ik ben verheugd dat minister Dobrindt en ik na jarenlange discussies een oplossing hebben gevonden die waarborgt dat de Duitse wegen vlot toegankelijk blijven voor alle EU-burgers. Ik ben de minister dankbaar voor zijn bereidheid om de Duitse wetgeving op een aantal essentiële punten aan te passen. De twee wetsontwerpen waarover overeenstemming is bereikt, zullen het Duitse tolsysteem in overeenstemming brengen met het EU-recht. Dit is ook een belangrijke stap op weg naar één tolsysteem voor de hele EU, een belangrijke meerwaarde voor onze interne markt.”

De Duitse federale minister van Verkeer en Digitale infrastructuur Alexander Dobrindt: “Ik dank voorzitter Jean-Claude Juncker en commissaris Bulc voor hun persoonlijke en volgehouden inspanningen om een oplossing te zoeken voor deze ingewikkelde juridische kwestie. De tolheffing is redelijk, logisch en billijk en zorgt ervoor dat alle bestuurders hun steentje bijdragen tot de financiering van de autosnelwegen. Met de invoering van een infrastructuurheffing versterken we het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ en zetten we de stap van financiering van infrastructuur via belastingen naar financiering via tolheffingen. Dit is voor heel Europa een belangrijke stap. Duitsland staat achter de doelstelling van de Commissie om één Europees rechtskader te creëren voor een gemeenschappelijk Europees tolsysteem zodat het beginsel ‘de gebruiker betaalt’ op middellange termijn ook voor passagiersvoertuigen zal gelden. We zullen de Commissie dan ook steunen bij haar inspanningen om dit op Europees niveau waar te maken.”

Op basis van de herziene wetsontwerpen die de Duitse autoriteiten hebben voorgesteld, hebben commissaris Bulc en minister Dobrindt politieke overeenstemming bereikt over een Duits tolsysteem dat volledig in overeenstemming is met het EU-recht. De Duitse Bondsregering zal de wijzigingen van de infrastructuurwet (PkW Maut) en de wet inzake de voertuigenbelasting (KfZ Steuer) laten bekrachtigen door de Duitse medewetgevers. Hiermee komt er een einde aan de discriminatie op grond van nationaliteit en wordt het gebruik van milieuvriendelijke auto’s gestimuleerd. Dankzij dit akkoord blijven de Duitse autosnelwegen vlot toegankelijk voor alle Europese burgers en in het bijzonder Alexander Dobrindtgrensarbeiders. Concreet wordt de prijs van de kortetermijnvignetten — die doorgaans worden gekocht door buitenlandse chauffeurs — aanzienlijk verlaagd ten opzichte van het jaartarief en wordt een gerichte korting toegekend voor schone auto’s.

Een tolheffing is de beste manier om de principes “de vervuiler betaalt” en “de gebruiker betaalt” in de praktijk te brengen. Daarom zal de Duitse tolregeling, door de overstap naar duurzame mobiliteit te stimuleren, ook bijdragen tot de politieke prioriteit van de Commissie voor emissieluwe mobiliteit.

De Commissie schorst de inbreukprocedure tegen Duitsland. De procedure wordt pas formeel gesloten wanneer de gewijzigde Duitse wetgeving, rekening houdend met de juridische bezwaren van de Commissie, is vastgesteld en afgekondigd. Zoals steeds blijft de Commissie ook na de vaststelling toezien op de correcte tenuitvoerlegging en toepassing van de regelgeving.

De Europese Commissie heeft in juni 2015 een formele inbreukprocedure tegen Duitsland geopend naar aanleiding van de geplande invoering van een tolheffing voor personenwagens. De zaak is op 29 september 2016 aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie van de EU.

In het kader van het bereikte akkoord zal de Duitse Bondsregering amendementen van twee bestaande wetten indienen. Ten eerste wordt de wet tot invoering van een tolheffing voor personenwagens aangepast. Er worden vijf (in plaats van drie) categorieën van voertuigen ingevoerd zodat de tol beter kan worden gedifferentieerd op basis van milieucriteria. Kortetermijnvignetten — die doorgaans worden gekocht door buitenlandse bestuurders — worden goedkoper ten opzichte van het jaartarief; de prijsverhouding daalt tot minder dan 1:7,3. Voor de schoonste auto’s, zou een kortetermijnvignet (voor 10 dagen) slechts 2,50 EUR kosten, de helft van het in 2015 voorgestelde bedrag (5,00 EUR). In de tweede plaats wordt de belasting op motorvoertuigen opnieuw hervormd om ervoor te zorgen dat de schoonste voertuigen bij de jaarlijkse voertuigenbelasting een gunsttarief genieten.

Vanuit Nederland was er direct protest tegen de Duitse tol. Minister Schultz van Haegen zei zelfs juridische wegen te willen bewandelen om de Duitse tol tegen te houden. De kritiek uit Nederland op het Duitse tolplan wordt door de Duitse minister van Verkeer afgedaan als ’gezeur’. In een interview met Bild am Sonntag zegt minister Dobrindt ’weinig begrip te hebben voor het gezeur’ uit omringende landen als Oostenrijk en Nederland. Dobrindt wijst erop dat er door Nederlanders veel gebruik wordt gemaakt van de Duitse snelwegen. “Het is dan ook rechtvaardig dat Nederlanders hier een redelijke bijdrage betalen.”

Eén reactie op “EU keurt Duitse PKW-tol goed

  • Manus

    Nederlanders maken idd veel gebruik van Duitse snelwegen. Indien zij hiervoor tol moeten gaan betalen, dan is het ook rechtvaardig dat Duitsers tol gaan betalen op Nederlandse snelwegen, waarop zij altijd veel te hard rijden om een plaatsje te kunnen bemachtigen op de Nederlandse stranden!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer