Km-heffing maakt transport vier procent duurder • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Km-heffing maakt transport vier procent duurder

De in het regeerakkoord aangekondigde kilometerheffing voor vrachtwagens verhoogt de kosten van transport met ca. 4 procent en zet daarmee de verbeterde winstgevendheid onder druk. Dat zegt ING Economisch Bureau in een reactie op het regeerakkoord. TLN ziet in het regeerakkoord goede zaken, maar is mordicus tegen een km-heffing alléén voor vrachtauto’s.

Volgens ING zal het goederenvervoer over de weg door de kilometerheffing minder aantrekkelijk worden. De binnenvaart wordt een aantrekkelijker alternatief. “De kilometerheffing heeft nagenoeg geen effect op verduurzaming en geen effect op de vermindering van files. Het betekent enkel een grote lastenverzwaring voor de sector. Weliswaar kondigt het kabinet ook pilots met betalen naar gebruik aan voor personenverkeer, maar geeft daarbij aan dat dit niet mag leiden tot een systeem van rekeningrijden. De ervaring in andere landen leert dat het jaren kan duren voordat de politiek daadwerkelijk vormen van kilometerheffing voor personenauto’s durft in te voeren. In Duitsland bestaat tol voor vrachtauto’s al 12 jaar, zonder dat er iets vergelijkbaars is voor personenauto’s”, aldus TLN.

Volgens ING krijgen bedrijven door de kilometerheffing impulsen voor verdere verduurzaming van de vloot. TLN ziet dat anders. “Nederland heeft binnen Europa al een van de meest schone wagenparken. Ruim 80 procent van de vrachtwagenkilometers in Nederland wordt namelijk al gereden door Eurodiesels 5 of 6, met de schoonste motor op de markt en tevens de enige die nu nog nieuw verkocht wordt. Kilometerheffing is dus geen middel voor verduurzaming”, aldus de branche-organisatie.

TLN waarschuwt voor een mogelijke bijwerking van de kilometerheffing. “Er is nu al een groeiende ontwikkeling naar goederenvervoer met kleinere vrachtauto’s of bestelauto’s. Deze categorie valt straks niet onder de kilometerheffing. De verwachting is dan ook dat de verschuiving van vrachtauto’s naar minder grote voortuigen met de invoering van kilometerheffing sneller door zal zetten. We moeten ons afvragen of dat een wenselijke ontwikkeling is in het kader van filebestrijding en duurzaamheid”, geeft TLN-voorzitter Arthur van Dijk aan. De inzet van voertuigen onder de 3,5 ton zorgt in Duitsland voor veel meer congestie.

ING ziet het als positief voor forenzen en bedrijven dat er 2 miljard aan extra investeringen voor de infrastructuur is opgenomen in het regeerakkoord. Ook TLN is positief over de voornemens van het Kabinet Rutte III om extra te investeren in infrastructuur. Er komt 2 miljard euro extra voor een periode van 3 jaar en daarna 100 miljoen euro per jaar structureel. Zo wordt er geïnvesteerd in de A4, A7, A15 in de Randstad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 en A58). De aansluiting tussen het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet wordt verbeterd via afspraken met provincies en gemeenten over de besteding en verantwoording van infrastructuurgeld. Maar ook gaat er meer geld naar investeringen in waterwegen en spoor. Het kabinet kiest voor een meer integrale aanpak van mobiliteit in Nederland. Een positieve tendens. Met de extra investeringen wil het kabinet ‘Nederland in beweging houden’ en daarmee economisch aantrekkelijk.

De afgelopen jaren is gebleken dat het ontslagrecht en loondoorbetaling bij ziekte aanpassing behoeft. TLN is gematigd positief over de plannen van het Regeerakkoord op deze onderwerpen en ziet uit naar de concrete uitwerking. TLN is positief over het feit dat het kabinet de balans op de arbeidsmarkt  wil herstellen waarbij het weer aantrekkelijker wordt om werknemers in dienst te nemen. Zodat er een betere verdeling komt in de verdeling van risico’s en verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en overheid.

TLN is positief over de verlaging van de vennootschapsbelasting (VPB) en de inkomstenbelasting.  Voor de transport- en logistiek bedrijven die vallen onder VPB betekent een lager tarief minder belasting en dus meer geld beschikbaar voor de onderneming. Meer dan de helft van de transportbedrijven vallen onder de Inkomstenbelasting. Relatief veel daarvan vallen onder het hoge tarief. De verlaging daarvan betekent minder belasting en dus meer geld beschikbaar voor de onderneming.

Er is ook een aantal ondernemers dat nu onder het laagste tarief valt. Voor hen betekent de verhoging een lichte verslechtering van hun belastingsituatie. Ook de afbouw van de zelfstandigenaftrek kan negatief uitpakken op zelfstandigen, zoals kleine transportondernemers (KTO’ers).

Eén reactie op “Km-heffing maakt transport vier procent duurder

  • Bartje

    Werkt alleen goed als de vervoerders compensatie krijgen als ze in de file staan!
    Net als bij Bijv. vertraging NS op het spoor/ KLM vertraging vlucht!
    En de regering een boete krijgt bij teveel wegoponthoud !

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer