Ga naar hoofdinhoud

Routes goederenvervoer naar Duitsland mogelijk knelpunt

Na 2030 zal zowel bij hoge als bij lage economische groei het personenvervoer en het vervoer van goederen in omvang toenemen. De huidige plannen voor nieuwe infrastructuur vangen tot en met 2030 een deel van deze groei op, maar op de langere termijn zijn aanvullende maatregelen nodig. Richting 2040 worden de opgaven groter, zeker waar het gaat om de corridor naar Duitsland.

Dat blijkt uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) die minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) maandag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De analyse komt eens in de vier jaar uit om een beeld te geven over de ontwikkeling van de mobiliteit op de lange termijn.

Het huidige Infrastructuurfonds waaruit de plannen voor nieuwe infrastructuur worden gefinancierd loopt tot en met 2030. De nieuwe vervoer- en verkeersanalyse geeft voor een nieuw kabinet aan wat de te verwachten opgaven zijn na 2030, als alle lopende infrastructuurprojecten zijn uitgevoerd. Het gaat daarbij om potentiële knelpunten op de wegen, het spoor, de vaarwegen en bus, tram en metro.

De analyse laat zien dat de mobiliteit in het personen- én het goederenvervoer toeneemt. In het personenvervoer is deze groei het sterkst is in-, rond- en tussen de grotere steden. Het goederenvervoer groeit sterk op de achterlandverbindingen. De opgaven voor de langere termijn liggen in de stedelijke gebieden en op de (achterland) verbindingen vanuit de Randstad. In het personenvervoer doen de grootste opgaven zich voor in de regio’s Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven op zowel de weg als in het openbaar vervoer. Verder gaat het om de verbindingen richting Amersfoort, Zwolle, Breda, Tilburg, Den Bosch en Arnhem-Nijmegen.

Het goederenvervoer groeit tot 2030 en 2040 in beide scenario’s voor alle modaliteiten. Het goederenvervoer op de wegen groeit zowel in het Lage (+5 procent) als het Hoge (+30 procent) scenario voor 2040. De binnenvaart groeit richting 2040 in Laag met +13 procent en in Hoog met +28 procent. Hoewel het vervoer per spoor een klein aandeel heeft in het totale goederenvervoer, is hier een toename tezien in het Lage (+51 procent) en het Hoge scenario (+88 procent) in 2040.

De internationale corridors naar Duitsland en België zijn belangrijk in het goederenvervoer. In omvang is de corridor van Rotterdam – Duitsland (en verder) een belangrijke corridor waarover grote volumes via de binnenvaart, het spoor en de weg vervoerd worden. Deze corridor groeit met +26 procent tot +48 procent. Het vervoer op de corridor van Rotterdam – België (en verder) groeit met +22 procent tot +58 procent, ook hier groeit het vervoer bij alle modaliteiten. Naast het goederenvervoer op de internationale en nationale corridors is er veel (inter)stedelijk goederenvervoer dat hoofdzakelijk gebruik maakt van de weg. Hier weegt ook het vervoer door bestelauto’s fors in mee.

Met de groei in het goederenvervoer ontstaan op een aantal corridors potentiële knelpunten op de weg, het spoor of de vaarwegen. Op de corridor Rotterdam – Duitsland (en verder) kan de binnenvaart op de Waal en de Rijn te maken krijgen met beperkingen in vaardiepte bij laag water door klimaatverandering en bodemerosie. Hierdoor moeten er meer schepen ingezet worden om dezelfde lading te vervoeren. Ook de congestie op de weg zorgt op de achterlandverbindingen voor verlieskosten in het goederenvervoer. De verwachte vervoervraag voor spoor kan worden opgevangen door de beschikbare infrastructuur. Het is wel zo dat vervoerders op enkele specifieke trajecten mogelijk niet meer gebruik kunnen maken van hun voorkeursroute. Dit komt door een potentieel tekort aan treinpaden voor goederen op het spoor richting Duitsland. De corridors naar Noord Nederland en naar Antwerpen kampen met verschillende potentiële sluisknelpunten, brugknelpunten en op verschillende plekken met structurele files op de weg. Het kortere afstands goederenwegvervoer in en tussen de stedelijke gebieden ondervindt in de spitsen hinder van de genoemde congestie op de weg. Door deze congestie neemt ook de onbetrouwbaarheid van reistijden toe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer