‘Schoner maken transportsector is goed voor de economie’ • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

‘Schoner maken transportsector is goed voor de economie’

De Europese transportsector bevindt zich momenteel op een kruispunt en moet kiezen tussen emissies die in het volgende decennium met 10 procent stijgen of zich een weg banen naar lagere CO2-emissies, sterkere economische groei voor Europa en betere energiezekerheid. Een strategie die inzet op nulemissie van vrachtvervoer over de weg zou de invoer van olie met 1 miljard vaten in 2030 verminderen, het BBP vergroten en ongeveer 120.000 netto extra banen creëren in de hele economie.

Dit zijn enkele van de conclusies van een nieuw rapport ‘Trucking Into a Greener Future’, dat donderdag is gepubliceerd door een consortium van belanghebbenden in de energiesector, transportsector en het maatschappelijk middenveld, bijeengeroepen door de European Climate Foundation. Het onderzoek is gehouden door het consultancybureau Cambridge Econometrics. Het rapport is de output van een constructieve en transparante uitwisseling van meningen over de belangrijkste technische, sociale, ecologische en economische gevolgen van het verminderen van het koolstofgehalte van brandstof voor zware vrachtwagens in Europa met het oog op brandstofefficiëntie technologieën die op vrachtwagens kunnen worden gemonteerd.

De overgang naar schone mobiliteit in de EU is al aan de gang, maar daar moet zeker ook goederenvervoer over de weg bij, goed voor 22 procent van de uitstoot van het wegvervoer in de EU, terwijl het minder dan 5 procent van de voertuigen op de weg is. De Europese Commissie schatte dat de CO2-emissies van zware voertuigen tegen 2030 met 10 procent zouden toenemen en tegen 2040 met 14 procent ten opzichte van 2015, tenzij de brandstofefficiëntienormen na 2021 worden geïmplementeerd. Het is een van de subsectoren van de transportsector met de snelst groeiende CO2-uitstoot en brandstofverbruik. Als zodanig levert het een belangrijke bijdrage aan het koolstofarm maken van de Europese economie als Europa zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs wil nakomen.

De overgang naar schoon vrachtvervoer over de weg wordt echter geconfronteerd met een aantal uitdagingen voordat deze voordelen volledig kunnen worden gerealiseerd. Aangezien de EU-instellingen momenteel debatteren over een voorstel voor de allereerste verbruiksnormen voor nieuwe vrachtwagens, moeten nationale en Europese beleidsmakers toekomstgerichte beleidsmaatregelen steunen om investeringen door vervoerders te helpen beperken en een succesvolle overgang naar technologieën met nulemissie te ondersteunen.

Op dit moment importeert de Europese Unie 89 procent van haar ruwe olie, waarvan het overgrote deel wordt gebruikt voor transportbrandstof. Tegen 2030 zou het gebruik van efficiëntere dieseltrucks, gecombineerd met de geleidelijke integratie van nieuwe elektrische en waterstofvoertuigen en infrastructuur, leiden tot een cumulatieve vermindering van geïmporteerde olie en aardolieproducten van 1 miljard vaten olie. De zero emission emissie scenario’s in dit onderzoek kunnen veel hogere hoeveelheden olie besparen: ongeveer 11 miljard vaten olie tegen 2050. Ter vergelijking: het energieverbruik van aardolieproducten in de EU28 was in 1998 1,98 miljard vaten olie (volgens gegevens van Eurostat). Vervanging van geïmporteerde olie door in eigen land geproduceerde energie zal de Europese handelsbalans voor energie verbeteren, en tevens de blootstelling aan de prijsvolatiliteit van ruwe olie beperken.

Verbetering van de efficiëntie van dieselmotoren zal leiden tot een kleine toename van het bbp, die afvlakt naarmate technologieën de grenzen van hun potentieel bereiken en de verminderingen van de olie-import stabiliseren. Alleen de technologieën van de overgang naar zero emission vehicles (ZEV) zullen leiden tot een consistente toename van het bbp in de onderzochte periode. Tegen 2050 is het bbp in alle ZEV-scenario’s ongeveer 52 miljard –  58 miljard euro hoger dan in de referentiezaak.

Uit analyses blijkt dat de inkomsten in de olie- en gassector zullen dalen, maar deze zullen een lage werkgelegenheidsintensiteit hebben, waardoor het banenverlies relatief klein zal zijn en over verschillende decennia zal worden verspreid. In de automobielsector zullen er, vanwege de grotere complexiteit van zuinigere dieselvoertuigen binnen de vlootsamenstelling, tot 2030 meer banen zijn. Tegelijkertijd zal de inzet van infrastructuur leiden tot meer banen in de elektriciteit, de bouw sectoren en diensten.

Verwachte verbeteringen in de efficiëntie van dieselmotoren zouden in de komende 5-10 jaar enkele reducties tot gevolg hebben, wat neerkomt op een 30 procent daling van de CO2 per gereden kilometer eind twintiger jaren. Na 2030 zullen alleen elektrische of brandstofcelvoertuigen de emissies verder verminderen. De vermindering zal komen van de verwachte veranderingen in de manier waarop energie wordt geproduceerd en het toegenomen belang van hernieuwbare en koolstofvrije energiebronnen.

De geleidelijke invoering van brandstofefficiëntietechnologieën en elektrische en op waterstof gestookte aandrijfsystemen zullen de initiële kapitaalkosten voor vervoerders verhogen, maar dit zal snel worden gecompenseerd door lagere uitgaven voor diesel, waardoor de totale kosten van transport zullen dalen. Zelfs voor geavanceerde systemen zoals Battery Electric Vehicles (BEV’s) en Fuel-Cell Electric Vehicles (FCEV’s), kan de Total Cost of Ownership (TCO) zeer concurrerend zijn in vergelijking met dieselvoertuigen van meer dan 5 jaar.

Uit de analyse blijkt dat er behoefte is aan uitgaven voor nieuwe energie-infrastructuur – een cumulatief bedrag van tussen 80 miljard en 140 miljard euro vóór 2050, afhankelijk van de gevolgde route. Er zal ook een verandering zijn in de vaardigheden die nodig zijn voor de productie van ZEV-trucks en de energie die nodig is om ze te voeden. Dit benadrukt de noodzaak om te investeren in training of bijscholing in de sectoren brandstoffen en auto’s.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer