VECTO-tool krijgt verder vorm • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

VECTO-tool krijgt verder vorm

De Vehicle Energy Consumption-rekentool (VECTO) om transporteurs een reëel inzicht te bieden in het brandstofverbruik van nieuwe vrachtwagens krijgt verder vorm. Een wetsvoorstel over de toepassing van VECTO werd door de milieucommissie van het Europees Parlement goedgekeurd. De rapporteur, parlementariër Damiano Zoffoli, wil ook dat er een CO2-emissietest (RDE) voor trucks ontwikkeld wordt.

Tot invoering van de VECTO-tool is al in 2014 besloten. De certificeringsmethode kwam daarna en nu is het zaak de informatie die uit de testen komt beschikbaar te stellen aan belanghebbenden, onder meer overheid en transporteurs.

Vanaf 2020 moeten de bevoegde autoriteiten in de lidstaten en fabrikanten van zware bedrijfsvoertuigen een lijst met parameters indienen (zoals het brandstofverbruik voor verschillende rijcycli, verschillende maatstaven, CO2- uitstoot, voertuigspecificaties en gebruikte technologieën) van alle nieuwe voertuigen die op de markt zijn gebracht. Het Europees Milieuagentschap zal op Europees niveau een centrale gegevensbank beheren waarin de ingediende gegevens worden opgeslagen die openbaar toegankelijk zullen zijn (behalve bepaalde gevoelige gegevens). De fabrikanten en de bevoegde autoriteiten zullen verantwoordelijk zijn voor de accuraatheid en de kwaliteit van de door hen ingediende gegevens. De Commissie kan echter ook zelf de kwaliteit van de ingediende gegevens verifiëren en in voorkomend geval de noodzakelijke maatregelen nemen om de in het centrale register gepubliceerde gegevens te corrigeren.

De Commissie zal een jaarverslag opstellen met haar analyse van de door de lidstaten en de fabrikanten ingediende gegevens. De analyse zal bestaan uit cijfers over het gemiddelde brandstofgebruik en de gemiddelde CO2-uitstoot van het zwarevoertuigenpark van de Unie als geheel en van elke fabrikant afzonderlijk. Ook moet rekening worden gehouden met gegevens over het gebruik van nieuwe en geavanceerde CO2-beperkende technologieën.

De rapporteur dringt ook aan op een volledig transparante markt door bestaande leemtes in de informatie in te vullen en kopers in staat te stellen beter geïnformeerde keuzes te maken. Hij stelt voor om administratieve sancties toe te passen in het geval van onregelmatigheden of discrepanties detectie.

In een amendement wordt ook nog voorgesteld dat de Europese Commissie vóór 30 april 2018 komt met een voorstel voor richtlijn voor CO2-emissiestandaards voor trucks in 2025. Tegelijk zou er een studie moeten verschijnen hoe er zoveel mogelijk CO2-emissie kan worden bespaard, onder meer door toepassing van platooning of LZV’s.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer