Transportsector komt langzaam bij; volledig herstel pas in 2022 • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Transportsector komt langzaam bij; volledig herstel pas in 2022

De sector Transport en Logistiek komt weer op adem na de lockdowns in China en Europa. Het aantal bedrijven dat van maart tot en met juli minstens 20 procent minder omzet heeft geboekt, is waarschijnlijk beperkt. Het lijkt erop dat veel bedrijven de schade te hoog hebben ingeschat of uit voorzorg NOW-steun hebben aangevraagd. De schade lijkt op het eerste gezicht mee te vallen. Toch blijft een volledig herstel uit, mede omdat tweede-ronde-effecten – een hogere werkloosheid en een toename van faillissementen – in het vierde kwartaal een extra rem op de economie zullen zijn. Zo verwacht ABN AMRO in haar sectorprognose dat de volumes in 2020 met 5,5 procent krimpen. Door de dalende vraag staan in de meeste segmenten ook de prijzen onder druk, waardoor de omzet nog verder zal dalen. ABN AMRO verwacht dan ook dat voor de sector pas in 2021 weer groei (+2,5 procent) in het vooruitzicht ligt. Het zal nog tot 2022 duren voordat de sector volledig is hersteld.

De meeste landen in Europa worden door de coronacrisis harder geraakt dan Nederland. Hierdoor staat vooral het internationale transport onder druk, zoals in de zeevaart (-9 procent), op het spoor (-10 procent) en in de luchtvracht (-10 procent). Tot nu toe hebben de binnenvaart en het wegvervoer relatief weinig last gehad van de crisis. Door de stikstofcrisis zullen zij echter later dit jaar waarschijnlijk te maken krijgen met een  lagere bouwproductie, waardoor transportvolumes zullen dalen. Alleen bij postbezorgers en koeriers (+5 procent) groeiden de volumes, mede doordat veel consumenten de winkelstraten meden. Zo kreeg de pakkettenmarkt door online shoppende consumenten een enorme piek te verwerken.

Op termijn zijn de vooruitzichten gunstig en ligt herstel in het verschiet. Ook liggen er kansen om de sector verder te verduurzamen. Europese regelgeving kan hierbij volgens ABN AMRO als vliegwiel fungeren. Zo heeft de Europese Raad vorige maand de ambitie uitgesproken strengere wetgeving in te voeren voor de zeevaart en de luchtvaart. Bovendien stelt de Europese Unie een noodfonds ter waarde van 750 miljard euro beschikbaar om de economie te stimuleren en haar klimaatambities te realiseren. “In het akkoord is afgesproken dat van dit bedrag 30 procent moet worden besteed aan ‘klimaatactie’. Dit betekent onder meer dat transportbedrijven op termijn schonere brandstoffen moeten gebruiken en moeten investeren in schonere schepen en vliegtuigen”, vertelt Albert Jan Swart, Sector Econoom Transport en Logistiek van ABN AMRO. “Om dit mogelijk te maken, komen vermoedelijk subsidies beschikbaar voor transportbedrijven, zowel in de zeevaart en luchtvaart als in het wegtransport en de binnenvaart. Het pakket biedt hiermee een sterke financiële prikkel om te investeren in de ontwikkeling van meer duurzame transportmiddelen. Zo kan de verduurzaming van de transportsector in een stroomversnelling komen.”

Van alle transportbranches is het wegvervoer het minst gevoelig voor logistieke problemen en internationale beperkingen, lange files door grenscontroles uitgezonderd. Over het algemeen is wegvervoer flexibel. Wanneer lading per vrachtwagen van A naar B moet, kan dat in principe binnen enkele dagen geregeld worden. In bijvoorbeeld de scheepvaart, waar lading bijvoorbeeld van China naar Rotterdam weken onderweg is, is dat ingewikkelder. Het wegvervoer reageert dus snel op economische ontwikkelingen. Bovendien vervoeren vrachtwagens zeer diverse typen goederen voor allerhande opdrachtgevers, zoals de bouw, de landbouw, de voedingsmiddelenindustrie, winkels, e-commerce, de horeca en de industrie. Daarmee is het aantal vervoersbewegingen in het goederenwegvervoer geschikt als actuele indicator voor de economische activiteit in Nederland.

Aan het aantal vervoersbewegingen van vrachtwagens is dan ook goed af te lezen wanneer de lockdown plaatsvond en wanneer de maatregelen werden versoepeld. Zo lag het aantal vervoersbewegingen van begin januari tot half maart gemiddeld zo’n 3,5 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Van week 12 tot en met week 22, de periode van de lockdown, lag het aantal vervoersbewegingen gemiddeld 7,5 procent lager (jaar-op-jaar). Tegen het eind van de lockdown nam het aantal vervoersbewegingen alweer toe. Vermoedelijk hing het herstel samen met de bevoorrading van winkels en horeca en de heropening van fabrieken, bijvoorbeeld productielijnen voor auto’s en vrachtwagens.

Het aantal vervoersbewegingen is niet volledig op het oude niveau, vermoedelijk vanwege afgelasting van grote evenementen, de lagere consumptie in de horeca, minder uitgaven in kledingwinkels en de lagere industriële productie. De groei aan het begin van het jaar is dus omgeslagen in krimp. In het eerste half jaar lag het aantal vervoersbewegingen al met al zo’n 1,8 procent lager. Aangezien het coronavirus nog altijd de economische activiteit drukt, is voorlopig niet te verwachten dat er krachtig herstel optreedt. Bovendien krijgt het wegvervoer vermoedelijk te maken met afnemende productie van de agrarische sector en een later dit jaar als gevolg van de stikstofcrisis duidelijk afnemende bouwproductie. De bouw krijgt naar verwachting vanaf 2021 last van de coronacrisis. Normaal gesproken zijn deze sectoren goed voor zo’n twee derde van het vervoerde ladinggewicht van wegvervoerders. Ook een afname van winkelverkopen, verkopen van auto’s en de industriële productie kunnen zorgen voor een afname van volumes. Met name het aantal uitgaande vervoersbewegingen staat nog onder druk, wat samenhangt met de flink afgenomen export. Het totale aantal vervoersbewegingen lag eind juli rond hetzelfde niveau als in 2019, vermoedelijk vooral door gestegen consumentenbestedingen in de horeca. Mogelijk komt dit doordat veel Nederlanders dit jaar thuis blijven, wat de horeca-uitgaven in niet-toeristische gebieden kan stimuleren. Wel viel het aantal vervoersbewegingen in augustus terug. Het aantal vervoersbewegingen zegt overigens weinig over de beladingsgraad.

Naar verwachting daalt het volume over heel 2020 met zo’n 4,5 procent. In de loop van 2021 kan het goederenwegvoer langzaam herstellen als de economie aantrekt. In de tussentijd staan tarieven waarschijnlijk onder druk. Ook kunnen vervoerders te maken krijgen met een lagere beladingsgraad, wat de bedrijfsvoering minder efficiënt maakt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer