Kilometerheffing wèl voor de zomer in de Kamer • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Kilometerheffing wèl voor de zomer in de Kamer

Het wetsvoorstel voor de kilometerheffing wordt in het najaar behandeld in de Tweede Kamer. De NOS meldt woensdag op basis van “Haagse bronnen” dat het minister Eurlings niet lukt het wetsvoorstel voor het zomerreces naar de Tweede Kamer te sturen. Eurlings zelf meldde in antwoord op Kamervragen afgelopen maandag dat hij daar echter nog steeds naar streeft, maar uitgaat van behandeling in het najaar.

kilometerheffing“Zoals ik u al eerder heb toegezegd streef ik ernaar het wetsvoorstel Kilometerprijs voor het zomerreces bij uw Kamer in te dienen. Er is hierbij geen relatie met de gewijzigde planning ten aanzien van de datum start vracht. De behandeling van het wetsvoorstel inzake de kilometerprijs ligt momenteel niet op het tijdkritische pad. Het overhaast behandelen van het wetsvoorstel door uw Kamer is dan ook evenmin aan de orde. Ik eerder in deze brief al aangegeven dat ik een Definitief Uitvoeringsbesluit niet aan uw Kamer zal voorleggen voordat uw Kamer heeft besloten over de essentialia van de kilometerbeprijzing, zoals neergelegd in het wetsvoorstel. Besluitvorming over dit uitvoeringsbesluit is wel nodig om volgende stappen in het project te kunnen zetten. Ik ga ervan uit dat Uw Kamer het najaar gebruikt om het wetsvoorstel schriftelijk en mondeling te behandelen”, zo meldde Eurlings maandag al wat vandaag groot in alle kranten staat.

Eurlings schrijft ook dat hij nog niks kan zeggen over de hoogte van de toltarieven voor trucks en bestelauto’s. “Ik wil niet vooruitlopen op de voorkeursvariant van het kabinet. Dat is ook van toepassing op de hoogte van de tarieven voor vracht- en bestelauto’s. Wel kan ik u meegeven dat de studie naar de effecten voor vracht- en bestelauto’s wordt uitgevoerd op grond van beschikbare informatie uit eerdere studies. Voor het onderzoek naar de effecten van differentiatiemogelijkheden ben ik onder meer uitgegaan van tarieven tot het niveau -van 15 cent- van de Duitse Maut uit 2008”, aldus Eurlings. 

Een toltarief waarbij naast een basistarief ook de kosten van infrastructuur en externe kosten worden meegenomen, is momenteel net aan de orde, zegt Eurlings ook. “Een scenario met een tarief gebaseerd op infrastructuurkosten en externe kosten valt buiten het kader van het onderzoek, dat gericht is op de wijze waarop het basistarief wordt gedifferentieerd naar milieukenmerken van het voertuig. Invoering van de kilometerprijs geschiedt immers lastenneutraal, uitgaande van de omzetting van de huidige belastingen, conform de Nota Mobiliteit en het door uw Kamer vastgestelde essentiële onderdeel inzake de kilometerprijs. Invoering van een tarief gebaseerd op infrastructuurkosten en externe kosten zou dat niet zijn. Op grond van beschikbare informatie uit eerdere studies heb ik, als theoretische exercitie, een internationale benchmark laten uitvoeren naar de effecten van de verschillende differentiatiemogelijkheden bij tarieven tot het niveau van de Duitse Maut.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer