Zal die kilometerheffing er nu wèl echt komen? • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Zal die kilometerheffing er nu wèl echt komen?

Het kabinet heeft op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de uitgangspunten voor de kilometerheffing voor vrachtwagens. Met de heffing gaat binnen- en buitenlands vrachtverkeer voor het gebruik van de weg betalen. De inkomsten uit de heffing worden in overleg met de vervoerssector gebruikt voor een verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en voor innovatie en verduurzaming van het vrachtvervoer.

In het beleidskader dat minister Van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer stuurt wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de heffing er uit komt te zien. De kilometerheffing gaat gelden voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens, dus voor bedrijfsauto’s van meer dan 3.500 kg. Landbouw- en bosbouwtrekkers, mobiele kranen en motorrijtuigen met beperkte snelheid zullen worden uitgezonderd van de vrachtwagenheffing omdat deze voertuigen niet primair bedoeld zijn voor goederenvervoer. Hetzelfde geldt voor bussen. Het beleidskader noemt verder een beperkt aantal voertuigcategorieën die worden vrijgesteld van heffingsplicht zoals militaire voertuigen, brandweerwagens en vuilniswagens. In het voorstel van de minister worden bestelauto’s buiten schot gelaten, wat mogelijkheden opent voor voertuigen als Polensprinters.

De kilometerheffing gaat gelden op alle snelwegen in Nederland. Daarnaast wordt in overleg met de regionale wegbeheerders (provincies, gemeenten en waterschappen) per provincie bekeken voor welke regionale en lokale wegen ook een heffing zal gelden. Dit is van belang om te voorkomen dat doorgaand vrachtverkeer uitwijkt naar het onderliggende wegennet, wat gevolgen kan hebben voor de verkeersveiligheid op lokale en regionale wegen en de leefbaarheid in gemeenten. Op basis van het overleg met de regio’s zal de minister het wegennet waarop de heffing gaat gelden, definitief vaststellen. Voor wegen waarop nu al tol wordt geheven of waarop tol is voorzien gaat de heffing niet gelden.

Uitgangspunt in de plannen zijn de Europese richtlijnen voor wegbeprijzing. Deze stellen dat de hoogte van de heffing afhankelijk is van de milieukenmerken van een vrachtwagen: hoe schoner, hoe minder er betaald hoeft te worden. De hoogte van het tarief moet nog worden bepaald. Voor de onderzoeken naar de effecten is het gemiddelde tarief in Duitsland en België (in beide landen circa € 0,15 per km) gebruikt. In België, Duitsland, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Rusland, Slowakije, Slovenië, Tsjechië en  Zwitserland geldt al een heffing voor vrachtwagens. Daarnaast betalen vrachtwagens in Frankrijk, Italië en Spanje tol bij het gebruik van de snelweg.

Het beleidskader is de basis voor het wetsvoorstel voor de heffing en de voorbereiding van de realisatie van de vrachtwagenheffing. Als het wetsvoorstel gereed is wordt het online ter inzage gelegd zodat iedereen kan reageren. Voor de besteding van de opbrengsten zal in nauw overleg met de transportsector een verduurzamings- en innovatieagenda worden opgesteld, uitgewerkt tot concrete maatregelen. De feitelijke invoering van de heffing zal volgens planning in 2023 kunnen plaatsvinden.

Of dat ook daadwerkelijk zo zal gebeuren is natuurlijk zeer de vraag. Diverse ministers voor Cora van Nieuwenhuizen kondigden kilometerheffing voor trucks aan, maar hun opvolgers legden het beleid van de voorgangers immer weer op de plank. Het is ook nog maar af te wachten of de meningen die nu gelden in de Tweede Kamer over kilometerheffing in 2023 nog hetzelfde zijn.

4 reacties op “Zal die kilometerheffing er nu wèl echt komen?

 • Alles verwerken in de diesel/benzine etc prijs… Kost geen geld en degene die de meeste km rijd, betaalt dus het meest.. Geen dure investeringen, geen controle nodig etc
  en alle buitenladers en die poolse luxewagens betalen nu eens een keertje mee..Rijd allemaal voor niets in de rondte..

 • nab

  NAB, Att. Henk Berbee,
  Henk, alles in de dieselprijs verrekenen zal niet veel helpen, aangezien de meeste Oost Blokkers toch in Polen tanken en dan weer 2500 km. kunnen rijden, dus daar kunnen we geen stuiver aan verdienen. Maar je zou wel voor buitenlandse vrachtauto s de prijs van het vignet kunnen verhogen,als daar hopelijk nog op gecontroleerd wordt. Voor luxe auto s zou kilometer heffing wel beter zijn, want wie veel rijdt betaald meer dan iemand die weinig rijdt.

 • daar heb je gelijk in… oke kan ook vignet verhogen. Maar al die investeringen in het voorbereiden /maken/organiseren en bijhouden van die km heffingen loopt wederom in de miljoenen…..dus toch die diesel en bezineprijs verhogen…

 • Danny van der Meer

  Je zult echt spitsheffing moeten invoeren voor personenvoertuigen om het effect te laten hebben en je zult dit op een andere manier moeten belasten, je kunt met een verhoging van accijns het rijgedrag op bepaalde momenten van de dag toch niet beinvloeden of snap ik net nu niet ?

  Kilomterheffing voor vrachtwagens heeft geen enkele zin daar wordt alleen het pakje boter in de supermarkt duurder van en bovendien kan het transport de laad- en lostijden maar beperkt beinvloeden en zullen ze toch in de spits moeten blijven rijden.

  Die paar buitenlandse voertuigen gaan overigens ons begrotingstekort niet oplossen ! We hebben ze keihard nodig om al de goederen weg te krijgen naar het buitenland Een beetje kortzichtig om de buitenlandse voertuigen de schuld van onze files te geven !

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer